Program, talare och seminarier

Foldern har blivit digital

Informationen på vår hemsida är begränsad när det gäller SommarOas. All information finns på Oas app YAPP. Ladda ner appen, Tryck på ”and an existing Yapp”, tryck på ”+” och skriv in koden 36VET8

Onsdag 31 juli
14:00 Mötesbyrån öppnar
18.00 Inledningsmöte, Daniel Viklund
18.00 Barnmöte (Inledning tillsammans med de vuxna i Skeppet. Barnen går sedan till Bryggan för barnmöte. Är man 5 år eller yngre måste vuxen följa med.)
21.00 Ps 23 kl. 21, Hans Weichbrodt & Berit Simonsson. Bengt Johansson leder lovsången.

Torsdag 1 augusti
08.30 Morgonmässa
10.00 Förmiddagsmöte, Maria Nygren
10.00 Revy och lek för barnen, Tonårsträff
14.00 Helandegudstjänst
14.30 Seminarier
18.00 Kvällsmöte, Sebastian Stakset
18.00 Barnmöte (Inledning tillsammans med de vuxna i Skeppet. Barnen går sedan till Bryggan för barnmöte. Är man 5 år eller yngre måste vuxen följa med.)
21.00 Ps 23 kl. 21, Hans Weichbrodt & Berit Simonsson. Bengt Johansson leder lovsången.

Fredag 2 augusti
08.30 Morgonmässa
10.00 Förmiddagsmöte, Kardinal Anders Arborelius
10.00 Revy och lek för barnen, Tonårsträff
14.00 Helandegudstjänst
14.30 Seminarier
18.00 Kvällsmöte med UngdomsOas
18.00 Barnmöte (Inledning tillsammans med de vuxna i Skeppet. Barnen går sedan till Bryggan för barnmöte. Är man 5 år eller yngre måste vuxen följa med.)
21.00 Ps 23 kl. 21, Hans Weichbrodt & Berit Simonsson. Bengt Johansson leder lovsången.

Lördag 3 augusti
08.30 Morgonmässa
10.00 Förmiddagsmöte, Berit Simonsson
10.00 Revy och lek för barnen, Tonårsträff
14.00 Samling för präster, pastorer, diakoner & teol. studenter
14.30 Seminarier
18.00 Kvällsmöte, Hans Weichbrodt
18.00 Barnmöte (Inledning tillsammans med de vuxna i Skeppet. Barnen går sedan till Bryggan för barnmöte. Är man 5 år eller yngre måste vuxen följa med.)
21.00 Ps 23 kl. 21, Hans Weichbrodt & Berit Simonsson. Bengt Johansson leder lovsången.

Söndag 4 augusti
10.00 Festhögmässa, Predikant: Bishop Abednego Keshomsharara.

I samband med Festhögmässan kommer Bishop Abednego Keshomsharara att välsigna de oljeflaskor som deltagare ställer fram.
Oljan välsignas för att visa att den olja som sjuka och behövande smörjes med i gudstjänster, bönegrupper och andra sammanhang under året, det är Kristi Kyrkas olja och inte min egen privata.
Välkommen att ta med din oljeflaska för att få den välsignad av biskopen och därmed insatt i ett större sammanhang.

Daniel Viklund, Kårledare, frälsningsarmén
Maria Nygren, Sjuksköterska, sitter med i Oas styrelse
Sebastian Stakset, Grundare av ”Heart of Evangelism”
Kardinal Anders Arborelius, Biskop i Stockholms katolska stift
Bishop Abednego Keshomsharara, biskop i det Nordvästra stiftet i den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Tanzania
Hans Weichbrodt, präst, inspiratör i Oasrörelsen
Berit Simonsson, teol kand, inspiratör i Oasrörelsen

TORSDAG, FREDAG och LÖRDAG

1. Helandegudstjänst. OBS! endast torsdag & fredag
2. Bibeltimma
tors: ”Vad ville Jesus med de tolv?”, Bengt Holmberg, präst
fred: Jesus sa: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu.”
Bengt Holmberg, präst
lörd: ”Han måste då ta den vägen”, Hanna Simonsson, Oasrörelsen
3. Livet i den Helige Ande
tors: Om ett liv med den helige Ande och om Andens gåvor. Cornelia Forsberg, Hope for this nation
fred: Om evangelisation och om att nå människor med Guds kärlek och kraft. Cornelia Forsberg, Hope for this nation
lörd: Prova på-möte med Celebrate Recovery, Torbjörn Freij, Celebrate Recovery,
4. Att leva tillsammans, John Breneman & Gunilla Ludvigsson
tors: Singellivet – Hur kan jag som singel bli mer hel?
fred: Familjelivet – Hur kan mina relationer bli mer hela?
lörd: Församlingslivet—Hur kan min församling bli mer hel?
5. Uteaktivitet med KRIK
6. Samling för präster, pastorer och diakoner, OBS! endast lördag.
”Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen.” Rom 12:11-13. Bishop Abednego Keshomshahara (tolkning)

Utförligare info om seminarierna finns appen YAPP, se högst upp.