Oas facebook

Har du problem att se flödet på sidan här?
Tyvärr är det inget vi kan göra mycket åt. Facebook har börjat med att kräva en inloggning för att se offentliga profiler. Detta är en integritetsåtgärd som Facebook har infört för att skydda användarnas information.
Vissa kan fortfarande se Oas fb-sidas flöde, medan andra inte kan.
Alla våra inställningar står på ”offentligt” så mer kan vi inte göra från Oas håll.

Vi rekommenderar dig att lyssna på vår podd, om du söker undervisning. Den uppdateras ofta och finns att hitta här under ”media -> OasPodden” eller om du söker på internet efter ”Oaspodden”. Den går också att enkelt hitta där man lyssnar på poddar: Spotify, podcaster, podcasts, podbean m.m.

När vi sänder från våra möten (obs alltså inte de enklare sändningarna hemifrån) så kommer vi också att lägga ut sändningen från mötet på vår YOUTUBE.