OasPodden

Christer Borg – Hur kan jag börja användas i Andens nådegåvor? Oaspodden

Inspelat på Präst- och DiakonOas 2021 Åh Stiftsgård Vill du ge en gåva till Oasrörelsen? SWISH 1234 123 840 PG 79 08 90 – 8
  1. Christer Borg – Hur kan jag börja användas i Andens nådegåvor?
  2. Berit Simonson – Släpp mitt folk så att de kan hålla Gudstjänst
  3. Magnus Magnusson – Herdabrevet Uppenbarelseboken
  4. Hans Weichbrodt – Jag gladdes när man sade till mig
  5. Lisa Lerman – Instrumentvård
  6. Hans Weichbrodt – "Så skall ni be"
  7. Berit Simonsson – Instrumetvård
  8. Hans Weichbrodt – Rik inför Gud!
  9. Berit Simonsson – Han som är i er är större än den som är i världen!
  10. Hans Weichbrodt – Kalebs hjärta!