OasPodden

Berit Simonsson – Daniel 3, Tro när dig världen förföljer. Med dig i ugnen het, vandrar en Gudason härlig. Oaspodden

Sv psalm 254:4 Inspelar under HöstOas 2014
  1. Berit Simonsson – Daniel 3, Tro när dig världen förföljer. Med dig i ugnen het, vandrar en Gudason härlig.
  2. Johan Candelin – Att förlora inflytande eller vinna inflytande som kristen idag
  3. Berit Simonsson – Herre, öppna våra ögon!
  4. Hans Weichbrodt, lövhyddohögtiden i GT, del 2
  5. Hans Weichbrodt, Lövhyddohögtiden i GT, del 1
  6. PS 119 del 10 – Berit Simonsson
  7. PS 119 del 9 – Berit Simonsson
  8. PS 119 del 8 – Berit Simonsson
  9. PS 119 del 7 – Berit Simonsson
  10. PS 119 del 6 – Berit Simonsson