OasPodden

Hans Weichbrodt – Rik inför Gud! Oaspodden

Inspelat under Oashelg i Leksand 2015.
  1. Hans Weichbrodt – Rik inför Gud!
  2. Berit Simonsson – Han som är i er är större än den som är i världen!
  3. Hans Weichbrodt – Kalebs hjärta!
  4. Berit Simonsson – Han sände sin son till oss!
  5. Raniero Cantalamessa – Utsänd i den helige Andens kraft!
  6. Raniero Cantalamessa – Tro och helighet är inte fiender till livsglädjen!
  7. Hans Weichbrodt – Helig, helig, helig är Herren Sebaot!
  8. Bengt Pleijel – Himlar anamma!
  9. Berit Simonsson – Det som inte syns har betydelse för det som syns.
  10. Hans Weichbrodt – Räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.