Oasrörelsen är en förnyelserörelse inom svenska kyrkan med stor ekumenisk öppenhet. Vår vision är att ge Guds ord till Sveriges folk, barn, unga och vuxna.
På vår hemsida hittar du information om arrangemang, kalender och mycket mer.

Kyrkodag 15 april
i Torestorp
Läs mer här.
Lovsångsresa till Israel 6-12 nov
Läs mer här
SommarOas
14-18 juni 2023
Läs mer här

Gå till Oas kalender här

Skulle du vilja att Oas kom och besökte din lokala församling, ungdomsgrupp eller barnverksamhet?

UngdomsOas är Oasrörelsens verksamhet för ungdomar. De anordnar läger, ledarskapsdygn och har ett stort konfirmandarbete.
Besök gärna deras hemsida.
Youngsters är Oasrörelsens barnverksamhet. Ett team som evangeliserar genom musik, konserten och via sociala medier.
Besök gärna deras Youtube Kanal ”Youngsters kanal”

Information från andra organisationer