UngdomsOas

UngdomsOas vill se Sveriges ungdomar växa upp till förståelsen av att de är högt älskade av Gud och han har en plan för deras liv. Vi tror att en generation som förstår sin identitet som Guds älskade barn och som lever ett liv lett av Anden drar ner himlen hit till jorden. Att leva ett liv nära Gud skapar en längtan efter ett evangeliserande och utgivande liv, där Guds rikes mentalitet och gärningar är det naturliga.

Vi vill se ungdomar i Sverige brinna för Guds rike, fyllda av en längtan, passion och nöd för andra. Vi vill skapa en plats där vi samlas för att gemensamt söka Gud och tillbe Honom och på så sätt bli bärande och bärare av Guds rikes frukt och karaktär.

Vi är övertygade om att bibeln är Guds ord till oss människor och att Gud talar till oss genom bibeln. UngdomsOas längtar efter att bibeln ska vara central i varje ungdoms liv. Att vi läser bibeln, att den får forma våra liv och utveckla vårt lärjungaskap och att den får dra oss närmare Gud själv.

Vi vill vara en plattform för Gud att inspirera, utrusta och träna ungdomar med Andens gåvor och förmågor så att de ärar Gud och att hans rike får genomsyra denna värld. UngdomsOas brinner för att få se Sveriges ungdomar lära känna Gud som Fader, Son och Helig Ande och få en ökad kärlek till sina medmänniskor.

Vi arrangerar sommarläger vecka 30, i samband med Oasrörelsens sommarmöte. Vi har en resa till Israel årligen för Unga vuxna mellan 20-35. De finns möjlighet att konfirmera sig med UngdomsOas och vi reser ut och besöker församlingar, inspirerar och uppmuntrar. Läs mer på vår hemsida HÄR.
Hälsningar från UngdomsOas ledarskap –>