Om Oasrörelsen

Idag sker det att Människor tar emot Jesus som sin Herre och frälsare. De vittnar om sin tro för andra. Många blir helade till ande, själ och kropp. Många blir befriade från ondskans makt. Många får erfara kraften i förlåtelsens ord, då nöden över de egna synderna varit stor. Förnyelse kännetecknas av glädje, frimodighet och erfarenhet av den helige Ande. Många kristna får ge sina liv för trons skull. Och församlingar växer som aldrig tidigare i Kyrkans 2000 åriga historia!

Detta är vi:
Vid en nordisk luthersk ledarkonferens om förnyelse på Åh Stiftsgård i september 1983 utsågs en Referensgrupp för Andlig Förnyelse i Svenska kyrkan (RAF). Dess uppgift blev att främja andlig förnyelse i vår kyrka. Vid liknande nordiska ledardagar på Åh 1989 beslöts att byta ut namnet RAF mot Oasrörelsen. Oasrörelsens namn är ingen förkortning, utan syftar på oasen i öknen, platsen för den friska livgivande källan.
Oasrörelsen är en fristående karismatisk (av grek. ”chárisma” = nådegåva) rörelse, som vill främja en sund andlig förnyelse. Sund förnyelse är förankrad i Ordet, balanserad och känslig för den helige Ande samt ger god frukt.
Oasrörelsen har sin grund i evangelisk luthersk tro och vill tjäna Svenska kyrkan med en öppenhet mot andra samfund.
Oasrörelsen är ett utflöde av den världsomspännande karismatiska förnyelsen. Den har nära kontakt med Oasrörelsen i det svenska stiftet i Finland (Borga stift), och med OASE i Norge och Danmark samt med motsvarande rörelser över hela världen. Mer än 500 miljoner människor identifierar sig idag med denna förnyelse. Det är den största väckelse någonsin i kyrkans historia!

Detta gör vi:
Inbjuder till inspirationsdagar och konferenser i hela landet. I samband med helger, på kvällar eller som endagssamlingar. Under sommaren anordnas stora sommarmöten med flera tusen deltagare på olika platser i landet. Ger ut tidskriften ”Oasbladet”. Där finns artiklar i aktuella ämnen, information om Oasrörelsens arrangemang m.m.
Oasrörelsen vill tjäna Svenska kyrkans församlingar. Genom att hjälpa människor att återupptäcka:’ Bibelns sanning, bönens kraft, nattvardens närvaro, en levandeförsamlingsgemenskap och nådegåvorna till tjänst för Kristi kropp. Samarbetar internationellt och i Norden. Förmedlar kontakter med personer och sammanhang som kan berika, uppmuntra och inspirera. Oasrörelsens huvudord är ”förnyelse, evangelisation och enhet på evangelisk luthersk grund”

Oasrörelsen finansierar sin verksamhet helt och hållet genom frivilliga gåvor, kollekter, arvoden för tjänster samt genom ett bärarlag av regelbundna givare.
Oasrörelsen har inga medlemmar, utan är en rörelse med tusentals sympatisörer. Den har ett ledarskap på 20 personer, lekmän och präster, spridda över landet. Arbetet leds av en styrelse. Oasrörelsen har stadgar och utsedda revisorer.