Kollektcirkulär

Oasrörelsen är en växande förnyelserörelse inom Svenska kyrkan.
Andlig förnyelse behövs!
I en tid när kyrkans medlemssiffror pekar nedåt och missmod lätt sprider sig,
så är det vår förhoppning att Oasrörelsens arbete ska få ge inspiration, glädje och nytt hopp.
Oasrörelsen, som har funnits i Svenska kyrkan i drygt 30 år, vill fortsätta sitt viktiga arbete med att verka för andlig förnyelse och fördjupning, för evangelisation och för en ökad enhet bland Guds folk i Sverige.
Oasrörelsen är verksam i hela landet och når idag tusentals vuxna, ungdomar och barn på stora sommarmöten, vid församlingsbesök, genom fortbildningskurser och via evangelisationssatsningar. Oasrörelsen inspiratörer kommer gärna på besök också till er församling!

Oasrörelsens verksamhet är helt beroende av frivilliga gåvor, och just din gåva vid dagens kollekt är därför mycket viktig!

Lars Nilsson
Ordförande

Berit Simonsson och Hans Weichbrodt
Inspiratörer i Oasrörelsen

Oasrörelsen pg: 79 08 90-8, Swish 1234 123 840

Hämta kollektcirkuläret här.