Prästnätverk

Du som är präst, pastor eller teologistudent är välkommen att vara en del av Oasrörelsens prästnätverk.

Varför?
Som herdar för Guds hjord är vi ofta utsatta och ensamma. Även om vi förhoppningsvis har stöd från församling och förtroendevalda är det bara andra präster och ledare som förstår hur det är att vara herde. Vi behöver varandra. I en tid när kristen tro är marginaliserad behöver vi uppmuntra varandra att leva i trohet mot våra vigningslöften. 

Vad?
Oasrörelsens prästnätverk vill stå på fyra ben:

Prästbönegrupper
Vi vill erbjuda möjlighet för dig att, tillsammans med kollegor starta en bönegrupp med hjälp och stöd från Oasrörelsen, där ni kan ge varandra:

  • ömsesidigt stöd genom att ni delar med er av er personliga situation och betjänar varandra med förbön med handpåläggning
  • inbördes andlig vägledning genom Ordet och Andens gåvor
  • uppmuntran till andlig friskvård t.ex. genom bibel, bön och bikt.

Prästkurser
Det är Oasrörelsens ambition att regelbundet anordna kurser riktade till präster, pastorer och teologistudenter med innehåll som bygger goda andliga ledare för vår kyrka. Vi tror att dessa kurser samtidigt kan vara viktiga mötesplatser för oss som präster.

Präststudieresor
Då och då vill vi kunna erbjuda intressanta studieresor, där vi möter både platser och människor som vittnar om tron på Jesus Kristus. Oasrörelsen har spännande kontakter med Kristi kyrka på olika ställen i världen. Möten med platser och i synnerhet syskon i andra länder och kulturer ger oss nya perspektiv på vår egen roll som kristna ledare och kristen kyrka.

Prästträffar vid våra stora Oasmöten
De senaste åren har vi ofta inbjudit till någon speciell samling för präster, pastorer och teologistudenter vid våra stora Oasmöten. Ofta har någon biskop eller ledare från ett annat sammanhang fått tala till oss, ibland profetera över oss och välsigna oss. Vi tror det är viktigt att särskilt uppmärksamma prästers och pastorers specifika roll i Kristi församling vid våra Oasmöten. 

Hur?
Det här är ett nätverk som bygger på möten IRL (in real life). När det gäller prästkurser, prästresor samt prästträffar på våra stora Oasmöten kan du finna information om dem fortlöpande genom Oasbladet och Oasrörelsens hemsida. Det vi vill uppmuntra till är framför allt att starta prästbönegrupper. Det hjälper vi gärna till med. Kontakta någon av de ”Bönegruppsmentorer”som du ser nedan. Det är en präst som funnits med i en Oasbönegrupp en längre tid och som kan komma till ditt sammanhang och möta dig och de kollegor du bjuder in, modellera tillsammans med er hur man kan göra i en Oasbönegrupp, hjälpa er att komma igång och sedan hålla kontakt med er för att stödja och uppmuntra er framgent.
Hämta ”Lathund för prästbönegruppledare” här

Bönegruppsmentorer
Björn Gusmark, Kh Solberga
0702-99 77 58
b.gusmark@gmail.com

Anders Julander, km Hålta
0703-31 28 46
julanders@gmail.com

Välsignelse!
Vi hoppas att detta ska kunna bli till en hjälp för dig som enskild präst, pastor eller teologistudent, men också en indirekt hjälp för din församling och i förlängningen för Kristi kropp i Sverige.

Med önskan om rik välsignelse över dig!
Referensgruppen för Oasrörelsens prästnätverk
Hans Weichbrodt, inspiratör Oasrörelsen
Björn Gusmark, Kh Solberga

Hämta prästnätverkets folder här.