Oasshop – böcker

Bengt Pleijel kallar sin bok ”Att älska Sverige tillbaka till Gud” med underubriken ”Paulus brev till svenskarna med kopia till Rom”. Han tar med oss på 92 fantastiska vandringar genom Romarbrevet. Det är inspirerande, uppfodrande och friskt. Det är både en utmärkt studie- och samtalsbok och lämplig för egen läsning. Med bilder av Berit Simonsson. 

125 kr

1972 skrev Bengt ”Guds väldiga styrkas kraft”. Den innehåller 57 tankställen med utgångspunkt från texterna i Efesierbrevet. Som den vane förkunanren skriver han inspirerande och lättläst. Läsaren får nyckeln A-Be-Se-Ge med sig ut i vardagen och livet. 

130 kr

En vandring genom tredje årgångens evangelieläsningar.
Den välkände prästen Bengt Pleijel har under flera års tid skrivit sångpostillor för Bibelskolan på nätet. Nu finns de som rör tredje årgångens texter samlade i en härlig modern postilla. Sångpostilla anger att sånger, psalmer, visor tas med i predikan för att hjälpa oss leva oss in i och sjunga in dagens budskap. I denna samling öser Bengt ur sin förtrogenhet med Bibel och psalmbok. Han öppnar rika källor att få stanna upp vid. Bengt är känd för att på ett oväntat och humoristiskt sätt använda språkets mångtydighet och ordkombinationer vilket gör boken till en spännande läsning.
Boken är i fyrfärg, på 540 sidor, vackert layoutad och illustrerad.

100 kr

I denna bok berättar Anne-Mette Pleijel Johnsson om sin pappa Bengt Pleijel. Vi får möta den unike personen Bengt och vi får också inblickar i de viktiga åren 1964-1989 då han tjänstgjorde som präst och föreståndare på Åh Stiftsgård i Bohuslän. Boken innehåller också ett antal texter av Bengt Pleijel. 

130 kr