Oasshop – böcker

Bengt Pleijel kallar sin bok ”Att älska Sverige tillbaka till Gud” med underubriken ”Paulus brev till svenskarna med kopia till Rom”. Han tar med oss på 92 fantastiska vandringar genom Romarbrevet. Det är inspirerande, uppfodrande och friskt. Det är både en utmärkt studie- och samtalsbok och lämplig för egen läsning. Med bilder av Berit Simonsson. 

125 kr

1972 skrev Bengt ”Guds väldiga styrkas kraft”. Den innehåller 57 tankställen med utgångspunkt från texterna i Efesierbrevet. Som den vane förkunanren skriver han inspirerande och lättläst. Läsaren får nyckeln A-Be-Se-Ge med sig ut i vardagen och livet. 

130 kr

I sin tredje Sångpostilla kommer nu prästen Bengt Pleijel till andra årgångens evangelieläsningar enligt Svenska kyrkans ordning. Liksom i de tidigare Sångpostillorna beledsagas varje postilla av en psalm eller sång. Det är inspirerande och djuplodande texter på typiskt pleijelskt sätt

100 kr

I denna bok berättar Anne-Mette Pleijel Johnsson om sin pappa Bengt Pleijel. Vi får möta den unike personen Bengt och vi får också inblickar i de viktiga åren 1964-1989 då han tjänstgjorde som präst och föreståndare på Åh Stiftsgård i Bohuslän. Boken innehåller också ett antal texter av Bengt Pleijel. 

130 kr