Oasshop – böcker

I denna bok berättar Anne-Mette Pleijel Johnsson om sin pappa Bengt Pleijel. Vi får möta den unike personen Bengt och vi får också inblickar i de viktiga åren 1964-1989 då han tjänstgjorde som präst och föreståndare på Åh Stiftsgård i Bohuslän. Boken innehåller också ett antal texter av Bengt Pleijel. 

130 kr

Hanna Simonsson guide till Thessalonikerbreven är både uppmuntrande och uppbygglig läsning. Författaren blandar humor, roliga händelser och personliga anekdoter med analyser av grundtexten och djupare reflektioner. Hannas guide kommer bli till glädje och inspiration inte bara för ungdomar utan för alla som vill fördjupa sig i Bibeln.”
Mattias Nordström, präst i S:ta Clara kyrka
Ruth Nordström, chefsjurist och entreprenör

99 kr

Nya sätt att vara kyrka är en del av en rörelse som just nu sprids framför allt i västvärlden. Den arbetar för att komplettera kyrkans traditionella verksamheter med nya gemenskaper på andra sätt, tider och platser. Det handlar om att följa Jesus där livet händer.

Den här boken är en praktisk tillämpning av boken Nya sätt att vara kyrka och visar hur vi på många olika sätt i vardagen kan bygga broar till människor i vår närhet.

 

89 kr

Vi är många som längtar efter en kyrka som är relevant för sin samtid, som förmår vara Kristi kropp i en tid då det andliga intresset förefaller större än på länge. Församlingsutveckling handlar om just detta: att vara trogen sitt uppdrag men arbeta med formerna, språket, det yttre. Boken är skriven utifrån Svenska kyrkans perspektiv, men den som hör hemma i ett annat sammanhang kan känna igen sig i mycket. Förutom att ge inspiration och vara ett samtalsunderlag för en församling som vill arbeta med församlingsutveckling är boken intressant även för den som funderar över kyrkans uppdrag och framtid.

150 kr

20 dramer, knutna till kyrkoårets teman, som passar för alla åldrar. Dramerna kräver inte så mycket förberedelser och är enkla att öva in. De är tänkta att spelas av vuxna, men i några dramer finns även barnroller. Dramat kan följas av en kort kommentar, en predikan eller ett samtal med barnen. Eller så kan dramerna tala för sig själva och vara predikan i familjegudstjänsten.

 

298 kr

Petrus har skrivit brev till dig. Han vet att du ibland blir både trött och missmodig. Ja, det händer att du gnäller och klagar och ”torkar” och ”törstar”. Du känner dig kanske som en öken. Du har skoskav i själen och sand i sandalerna. Du begriper dig inte på detta krångliga livet och längtar efter liv, friskhet, nytändning och krafttillskott. Men det är inte kört. Petrus har letat rätt på dig och just nu håller du hans brev i din hand.  

130 kr

Min mamma, Annika Pleijel, var en helt vanlig människa. Hon var inte med om några stora och omvälvande händelser, och utförde inga märkvärdiga storverk. Men hon var en person som arbetade mycket med sig själv och sin relation till Gud, och därför kunde hon också ge mycket glädje och tröst till andra. De storverk hon gjorde var i det lilla, i personliga möten med människor som behövde någon som lyssnade, och kunde dela med sig av sina erfarenheter. För mig var hon som Muminmamman: vänlig och trygg, alltid beredd att lyssna och ge ord av tröst och uppmuntran till dem som behövde det. Det här är berättelsen om hennes livsvandring med Gud. 

100 kr

En vandring genom den apostoliska trosbekännelsen. 

25 kr