Gemensam bön inför Pingst

När människor ber samma bön skapas en god atmosfär. Sveriges kristna råd inbjuder alla att be samma bön inför pingsten. Detta är ett initiativ som inleddes 2013 och som sedan fortsatt. Bönen finns översatt till 13 olika språk. Ta del av bönen och dela den med andra!

– Kristna är på ett osynligt sätt förenade genom den heliga Anden, säger Olle Kristenson, teologisk rådgivare vid Sveriges kristna råd.

– Genom att människor ber samma bön inför pingst skapas en medvetenhet om den osynliga, men ändå konkreta gemenskap i den heliga Anden som vi människor får vara delaktiga av. Det bildas en god sammanslutning mellan människor, även om de inte känner varandra eller befinner sig på samma ort, fortsätter Olle Kristenson.

Initiativtagare till Pingstbönen är fader Björn Göransson, katolsk präst.
– Bönen kan bes när som helst, men det är särskilt givande att be den från och med Kristi himmelfärdsdag till och med Pingstdagen. Detta är den tid då kristna på ett särskilt sätt är medvetna om Jesu universella närvaro och hans löfte om att den heliga Anden ska ges som en gåva från Gud, berättar Björn Göransson.

Bönen kan bes av vem som helst, var som helst. Den kan bes i hemmet, på resa eller i en kyrka. Den kan bes enskilt eller i grupp. Bönen är allkristen och kan används inom alla kristna samfund. Prästen Kalle Svensson har även tonsatt bönen för den som vill använda sång och musik: Gemensam bön inför Pingst – Sveriges kristna råd

– Sprid gärna bönen genom kontakter och sociala medier. Den kan lätt tryckas upp via PDF-filer, uppmanar Björn Göransson.

Bönen
Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande,
och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.

Ge oss ljus, ledning och inspiration så att vi ser,
förstår och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja och följa Honom som är vägen,
sanningen och livet.

Ge oss ett hopp förankrat i Gud,
vårt ursprung och mål.