SommarOas 2023

Planeringen är nu igång för sommarens Oasmöte.

Nu kan du boka boende på Gullbrannagårdens camping:
Hemsidan: gullbrannagarden.se
Tel: 035-241 21 00

Informationen på vår hemsida är begränsad när det gäller SommarOas. All information finns på Oas app YAPP och den öppnar i mitten på februari. Ladda ner appen, tryck på ”add an existing Yapp, tryck på ”+” och skriv in koden 36VET8