Program, talare, seminarier 2023

Foldern har blivit digital

Informationen på vår hemsida är begränsad när det gäller SommarOas. All information finns på Oas app YAPP. Ladda ner appen, Tryck på ”and an existing Yapp”, tryck på ”+” och skriv in koden 36VET8

Program:

Onsdag 14 juni
18.00 Inledningsmöte: ”Guds Ord hade framgång”, Johan Candelin
18.00 Barnmöte
21.00 Sent kvällsmöte: bön och tillbedjan

Torsdag 15 juni
08.30 Morgonmässa
10.00 Revy för barnen, samling för tonår.
10.00 Förmiddagsmöte: ”Det folk som Jag har skapat åt Mig skall höja mitt lov.” Lisa Lerman
14.00 Helandegudstjänst
14.30 Seminarier
18.00 Kvällsmöte: ”Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord”, Apg 4:29, Andreas Nielsen
18.00 Barnmöte
21.00 Sent kvällsmöte: bön och tillbedjan

Fredag 16 juni
08.30 Morgonmässa
10.00 Revy för barnen, samling för tonår.
10.00 Förmiddagsmöte: ”Guds Ord skrivet i våra hjärtan”, Jacob Stille
14.00 Helandegudstjänst
14.30 Seminarier
14:30 Rörelse och lek med KRIK, för alla åldrar
18.00 Kvällsmöte: ”Vem ska få sista ordet?”, Stefan Gustavsson
18.00 Barnmöte
21.00 Sent kvällsmöte: bön och tillbedjan

Lördag 17 juni
08.30 Morgonmässa
10.00 Revy för barnen, samling för tonår.
10.00 Förmiddagsmöte: ”Guds Ord är levande och verksamt. Det är skarpare är något tveeggat svärd”, Hans Weichbrodt
14.00 Samling för präster/pastorer/diakoner med biskop Johan Candelin och Stefan Gustavsson.
14.00 Helandegudstjänst
14.30 Seminarier
14:30 Rörelse och lek med KRIK, för alla åldrar
18.00 Kvällsmöte: ”Korta böner når långt”, Berit Simonsson
18.00 Barnmöte
21.00 Sent kvällsmöte: bön och tillbedjan

Söndag 18 juni
10.00 Festhögmässa, Celebrant Lars Nilsson, predikant biskop Johan Candelin.

I samband med Festhögmässan kommer biskop Johan Candelin att välsigna de oljeflaskor som deltagare ställer fram.
Oljan välsignas för att visa att den olja som sjuka och behövande smörjes med i gudstjänster, bönegrupper och andra sammanhang under året, det är Kristi Kyrkas olja och inte min egen privata.
Välkommen att ta med din oljeflaska för att få den välsignad av biskopen och därmed insatt i ett större sammanhang.

Talare:

Johan Candelin, biskop i Myanmars lutherska kyrka
Lisa Lerman, inspiratör i Oasrörelsen
Andreas Nielsen, pastor i Hillsong
Jacob Stille, präst i svenska kyrkan
Stefan Gustavsson, direktor för Apologia
Lars Nilsson, Kh em och prost, ordf i Oasrörelsen
Hans Weichbrodt, präst, inspiratör i Oasrörelsen
Berit Simonsson, teol kand, inspiratör i Oasrörelsen

Seminarier:

TORSDAG, FREDAG och LÖRDAG

1. Jan Sköld, Kunskapens ord och profetians gåva i teori o praktik
2. Fredrik Brosché, Andens gåvor till min frälsning och till nytta för andra
3. Christer Borg,
Fred: Helandets gåvor och Helandetjänst i kombination med andra uppdrag
Lörd: Q&A om helande och lidande
4. Diana Hådell, Guds skaparfantasi och skaparkraft
5. Cornelia Forsberg, Trons nådegåva – tro för det omöjliga
6. Johannes Börjesson, Att tala och uttyda tungotal
7. Mirjam Johansson, Den heliga Ande och vi har beslutat – om uppgiften som förtroendevald i församlingen
8. Torbjörn Freij,
Torsd: Prova på-möte med Celebrate Recovery
Fred: Att starta Celebrate Recovery i församlingen

Utförligare info om seminarierna finns appen YAPP, se högst upp.