Program, talare, seminarier

Foldern har blivit digital

Informationen på vår hemsida är begränsad när det gäller SommarOas. All information finns på Oas app YAPP. Ladda ner appen, Tryck på ”and an existing Yapp”, tryck på ”+” och skriv in koden 36VET8

Program:

Onsdag 15 juni
18.00 Inledningsmöte: Mats Nyholm, ”Varje kyrka kan fyllas”.
18.00 Barnmöte
21.00 Sent kvällsmöte

Torsdag 16 juni
08.30 Morgonmässa
10.00 Revy för barnen, samling för tonår.
10.00 Förmiddagsmöte: Maria Nygren, ”Hur jag pratar med folk om tro”.
14.00 Helandegudstjänst
14.00 Seminarier
15.15 Seminarier
18.00 Kvällsmöte: Christer Borg, ”Hur kan jag börja användas i Andens gåvor
beskrivet i 1 Kor 12.
18.00 Barnmöte
21.00 Sent kvällsmöte

Fredag 17 juni
08.30 Morgonmässa
10.00 Revy för barnen, samling för tonår.
10.00 Förmiddagsmöte: Ruth Nordström, ”Till de utsattas försvar”
14.00 Helandegudstjänst
14.00 Seminarier
15.15 Seminarier
18.00 Kvällsmöte: Berit Simonsson, ”Vandringen med Gud från Eden och framåt…”
18.00 Barnmöte
21.00 Sent kvällsmöte

Lördag 18 juni
08.30 Morgonmässa
10.00 Revy för barnen, samling för tonår.
10.00 Förmiddagsmöte: Johannes Leckström, ”För att du ska veta”, Luk 1:1-4
14.00 Samling för präster/pastorer/diakoner med biskop Andrew Watson, ”Leading with vision in a time of confusion” (Visionärt ledarskap i en förvirrad tid).
Berth Löndahl leder samlingen.
14.00 Helandegudstjänst
14.00 Seminarier
15.15 Seminarier
18.00 Kvällsmöte: Hans Weichbrodt, ”Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret”
18.00 Barnmöte
21.00 Sent kvällsmöte

Söndag 19 juni
10.00 Festhögmässa, Celebrant Lars Nilsson, predikant Bishop Andrew Watson

Talare:

Andrew Watson, Bishop i Guildford, England.
Mats Nyholm, präst i S:ta Clara Stockholm,
Maria Nygren, sjuksköterska
Christer Borg, Präst Växjö
Ruth Nordström, Chefsjurist på ”Skandinaviska människorättsadvokaterna”
Johannes Leckström, präst i Älmhult.
Berth Löndahl, präst, teol rådgivare i Oasrörelsen
Lars Nilsson, Kh em och prost. Söderhamn
Hans Weichbrodt, präst, inspiratör i Oasrörelsen
Berit Simonsson, teol kand, inspiratör i Oasrörelsen

Seminarier:

TORSDAG & FREDAG

 • Jacob Stille: Lev varje dag utifrån Guds hjärta
 • Mats Nyholm: Varje kyrksal kan fyllas
 • Christer borg: Hur kan jag börja användas i Andens nådegåvor beskrivet i 1 kor 12.
  (Ett praktiserande seminarium)
 • Håkan Giselsson: Skulle vi inte älska varandra? – utmaningen att få samarbetet i en församling att fungera
 • Gunilla Ludvigsson och John Breneman: Största utmaningen som singel
 • Karin Linus Malmström, unga-vuxna: Ledd av Anden i den personliga förbönen
 • Sr Inger: Bön i motvind
 • Anna Hermansson: Att måla bedjande – kreativ bön inför Herrens ansikte
 • Olof Brandt: ”På resa från barnbibeln till verkligheten – hur är jag mitt barns bästa vän och guide på resan till en vuxen tro?”
 • Magnus Widholm: ”Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda.”
 • Andreas Reinhard: Förföljelsen mot kristna ökar i världen. Hur kan vi göra en skillnad och vilket ansvar har vi som kristna?
 • Karin Linus Malmström, unga-vuxna: Att stå i förbönstjänst för det sammanhang som Gud satt en
 • Johannah och Joakim Carlsson, unga-vuxna: När kallelsen är otydlig

LÖRDAG

 • Diana Hådell: Kom, låt oss dansa inför vår Skapare
 • Alf B Svensson: Håll kärleken levande
 • Maria och Mattias Ottestig, KRIK: Jesus, träning och lek (Ett seminarium för hela familjen att vara på) 
 • Jan Sköld: Den profetiska gåvan
 • Noa Andersson: Att vara nedslagen betyder inte att vara utslagen, 2 Kor 4:8 
 • Hans Lundaahl: Bön i funktion
 • Sofia Ödman: Hemmakyrka – redskap för att dela tron i hemmet
 • Bengt Holmberg: Bibelvetenskap – något att lita på?
 • Lars Nilsson: Gudstjänsten, något heligt eller något trevligt?