Oasrörelsens stiftsresa

Vi har 13 stift i vårt land, och dessa planerar Oasrörelsen att besöka med start hösten 2022!! Under dessa besök vill vi lyfta fram det som är unikt för varje stift.

Det blir möten, både digitalt och på riktigt, i varje stift. Och just DU är välkommen att vara med.

Vet du vilket stift du tillhör, och vem som är din biskop där?