Präst- och DiakonOas

Åh stiftsgård 4-6 okt 2022

The Spirit of the Lord is Upon Us – Herrens Ande är över oss

Välkomna tills höstens fortbildning för präster/pastorer och diakoner
på Åh Stiftsgård.

Denna fortbildningskurs vill uppmuntra oss, att under Guds Andes ledning anta utmaningen att vara Kyrka i en sekulariserad tid.
“Living the Good News in a Secular Culture” – att gestalta de Goda Nyheterna i en sekulariserad kultur. Kursens tema är en utmaning som vi alla på olika sätt står inför.
Det är vår gästande biskop som formulerat detta tema och också sina tre föredragsrubriker i anslutning till det.
Linda Bergling undervisar oss i vikten av att kunna skilja på nyandlighet och kristen tro, en nödvändighet för en Kyrka i en sekulariserad miljö. Linda är mycket kunnig på området.
Så får vi ta del av det fina vittnesbördet från Andreas och Nathalie Edin, om hur Herren kan gripa in och helt förvandla människors liv – det kan ske också i en sekulariserad tid!
Präster, pastorer och diakoner har många glädjeämnen men kämpar också på olika sätt med prövningar i kallelse och uppdrag.
Precis om Jesus tog sina lärjungar avsides ibland, tvättade deras fötter och talade särskilt till just dem, så önskar vi att dessa dagar på Åh ska få bli tillfällen då Jesus Kristus – han som har kallat dig till tjänst – möter dig i förkunnelsen, i nattvarden, i själavård och bikt. Jesus tvättar fötter också i vår tid, till upprättelse och ny frimodighet I tjänsten!

MEDVERKANDE
Bishop Philip North, Bishop of Burnley, England. (biskopens föredrag tolkas)
Linda Bergling, Föreståndare församlingen Arken. Läs Lindas brev om nyandlighet kontra kristen tro, här.
Andreas Edin, präst i Sigtuna. Läs Andreas och Nathalie Edin personliga vittnesbörd här.
Nathalie Edin, diakon i St:a Clara. Läs om Nathalies arbete här.
Martin Jonsson, präst, Varberg.
Jan Sköld, reseevangelist, Oasrörelsen
Anna Hansson, inspiratör i Oasrörelsen
Magnus Magnusson, präst i Torestorp, Oasrörelsen
Lars Nilsson, ordf i Oas, Kh em, kontr prost, Söderhamn
Hans Weichbrodt, inspiratör i Oasrörelsen
Berit Simonsson, inspiratör i Oasrörelsen
Lisa Lerman, Oasrörelsen, med team leder lovsången
Torbjörn Freij, tolk
Kh em. Åke Reinholdsson är kursens biktsansvarige präst

PROGRAM

Tisdag 4 oktober
10.00 Välkomstkaffe
11.00 Ni skall vara heliga för jag är helig – Österländsk andlighet och biblisk kristendom. Linda Bergling
12.30 Lunch
14.00 Livet vann! Andreas & Nathalie Edin
15.30 Kaffe
16.30 Good news for the poor. Luke 13: 10-17 Bishop Philip North (föredraget tolkas)
18.00 Middag
20.00 Mässa med bibelundervisning, lovsång och förbön. Lars Nilsson
Kvällskaffe

Onsdag 5 oktober
8.00 Frukost
9.00 Morgonsång med lovsångsteamet
9.30-10.45 ”Du ska inte längre heta Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat” 1 Mos 32:28 Hans Weichbrodt
10.45 Frukt & fikapaus i kyrkan.
11:15 ”Såsom goda förvaltare”, 1 Petr 4:10. Berit Simonsson
12.30 Lunch
14.00 Seminarier:
1. Linda Bergling: Hitta bibliska alternativ för inre frid och vila hos Gud.
2. Anna Hansson: Sabbat – hela veckan.
3. Jan Sköld: Profetisk gåva, teori och praktik
15.30 Kaffe
16.30 Freedom for captives. Acts 16:25-34 Bishop Philip North (föredraget tolkas)
18.00 Middag
20.00 Mässa med bibelundervisning, lovsång o förbön, Magnus Magnusson
Kvällskaffe

Torsdag 6 oktober
8.00 Frukost
9.00 Seminarier (samma som onsdagen)
1. Linda Bergling: Hitta bibliska alternativ för inre frid och vila hos Gud.
2. Anna Hansson: Sabbat – hela veckan.
3. Jan Sköld : Profetisk gåva, teori och praktik
10.15 Frukt- och fikapaus
11.00 Sändningsmässa. Martin Jonsson
Sight for the Blind. Luke 18:35-43 pred. Bishop Philip North (tolkas)
13.00 Lunch

KOSTNAD

 • Deltagaravgift: 1 400 kr inkl moms. För teologi- och diakonstudenter 700 kr.
 • Helpension/person inkl sänglinne och handduk:
  • Enkelrum med dusch och wc: 3 075 kr
  • Tvåbäddsrum med dusch och wc: 2 415 kr
  • Enkelrum: 2 615 kr
  • Tvåbäddsrum: 2 015 kr
  • Enbart kost: 1 115 kr

Oasrörelsen skickar faktura på deltagaravgift, kost och logi till uppgiven adress. Avbokningar som sker senare än 24 sept, där sjukintyg inte kan uppvisas, debiteras med 100%.
Fakturan sänds i första hand via e-post.
Anmäl dig senast 22 september!

Anmälningslänken är nu stängd. Kontakta Ingemar Henricsson för info om ev anmälan: ingemar.henricsson@oasrorelsen.se