MusikerOas

”Sjung och spela till Herrens ära!”

Detta dygn riktar sig till alla som på något sätt är involverade i sång och musik i församlingen, både anställda och frivilliga; kantorer, kyrkomusiker, lovsångsledare, lovsångsteam, musiker, instrumentalister, körsångare och du som vill växa i tillbedjan till Herren! Tillsammans får vi fördjupas kring vad Bibeln säger om lovsång och tillbedjan och utrustas för vidare tjänst i Guds rike! Dygnet kommer präglas av lovsång och tillbedjan inför Herrens ansikte, undervisning, tillfälle till förbön,  seminarier och gemenskap!
Innerligt varmt välkommen!

Hämta folder här.

PROGRAM

Fredag 10 sept
16.00 Mötesbyrån öppnar
17.00 Kvällsmat
18.00 Intro / Lisa Lerman
19.15 Fika
20.00 Mässa med undervisning och förbön / Hans Weichbrodt

Lördag 11 sept
08.00 Frukost
09.00 Morgonsång
09.30 Instrumentvård / Berit Simonsson och Lisa Lerman
10.30 Fikapaus
11.00 …fortsättning
12.30 Lunch
14.00 Seminarier

  1. Att tillbe Herren med mitt instrument / Stanley Larsson
  2. Att tillbe Herren med hela kroppen / Amanda Vessby
  3. Att tillbe Herren med konst och kreativitet / Anna Hermansson
  4. Att tillbe Herren med nya sånger / Monica Frick
  5. Att tillbe Herren på barns vis / Lennart Henricsson

15.30 Fika
16.00 Sändning – Outro / Hans Weichbrodt och Berit Simonsson
18.00 Slut

PRESENTATION

Berit Simonsson Teol kand, inspiratör i Oasrörelsen
Hans Weichbrodt Präst, inspiratör i Oasrörelsen
Lennart Henricsson Youngsters, inspiratör i Oasrörelsen
Stanley Larsson Gitarrist, fd heltidsmusiker, numera säljare och musiker där lovsången ligger varmt om hjärtat
Amanda Vessby Musiklärare, lovsångsledare, dansare, mamma
Anna Hermansson Diakon, konstnär & lovsångsledare
Monica Frick Lovsångsledare, låtskrivare & lärarutbildare
Lisa Lerman Kantor, inspiratör i Oasrörelsen med inriktning på lovsång & tillbedjan

KOSTNAD OCH ANMÄLAN

Kursavgift: 500:- /person

Kost och logi:

  • Enkelrum 1.243:- /person
  • Dubbelrum 1.088:- /person

Oasrörelsen skickar faktura på deltagaravgift, kost och logi.

Anmäl dig senast 9 aug 2021!

Anmälan är stängd, men du kan kontakta Lisa Lerman för att höra om det finns någon plats kvar: lisa.lerman@oasrorelsen.se