Lovsångsretreat på Åh stiftsgård 1-2 april

”Herren umgås förtroligt med dem som fruktar Honom”

Ps 25:14

Vår tid präglas av att vi ständigt ska vara tillgängliga för andra, vi fylls hela tiden av nya intryck och mitt i detta har vi ofta svårt att ta tid med Herren.
Under lovsångsretreaten unnar vi oss att vara vid Jesu fötter och ger god tid åt lovsång, bön och tilltal från Guds Ord!
Du inbjuds att stänga av intrycken från din mobiltelefon och sociala medier och vi låter samtalen med varandra upphöra, för att ge utrymme för samtalet med Herren. I lugn och ro bara vara i Hans närhet och lyssna in vad Han vill säga genom sitt Ord, sin Ande, lovsång och bön! Han som säger att Han vill umgås med oss – vilken förmån!
Så samtalet med Herren tystnar inte i retreaten, tvärtom – det är Hans röst jag vill höra, Honom jag vill lyssna in, tala med, tillbe och lovsjunga!! Däremot behöver jag inte samtala med människor, utan ges möjlighet att vara med Herren!

Detta blir som en vanlig Oaskurs och en ovanlig retreat – helt enkelt en Oasretreat med tillfällen för både förbön, bikt och lovsång att dröja kvar i. Länge.

Oasrörelsen och Åh Stiftsgård vill genomföra denna kurs så coronasäkert som möjligt. Vi kommer att anpassa tillfällen till förbön, bikt och övrigt som förekommer under retreaten, på ett tryggt sätt.

MEDVERKANDE

Lisa Lerman
Berit Simonsson
Hans Weichbrodt
Magnus Magnusson, biktpräst
m fl

PROGRAM

Fredag 1 april
17:30 Kvällsmat
18:30 Tid att umgås med Herren – en introduktion
20:00 Mässa
(Under och efter mässan låter vi samtalen med varandra tystna.)
Kvällsfika

Lördag 2 april
07:30 Frukost
08:30 Morgonmässa
10:30 Förmiddagskaffe
11:00 Bibeltimme
12:30 Lunch
14:00 Bönevandring
15:00 Kaffe
15:30 ”Herren bor i dig…han gläder sig över dig…” Sef. 3:17
(Avslutande samling, därefter bryter vi tystnaden.)
17:00 Måltid
18:00 Slut

KOSTNAD – ANMÄLAN

  • Deltagaravgift: 500 kr inkl moms.
  • Helpension/person inkl sänglinne och handduk:
    • Enkelrum med dusch och wc: 1 590 kr
    • Tvåbäddsrum med dusch och wc: 1 260 kr
    • Enkelrum: 1 360 kr
    • Tvåbäddsrum: 1 060 kr

Oasrörelsen skickar faktura på deltagaravgift, kost och logi till uppgiven adress.
Fakturan sänds i första hand via e-post.
Anmäl dig så snart som möjligt men senast 11 mars.

Information: kontakta Lisa Lerman, lisa.lerman@oasrorelsen.se

Anmälningstiden har gått ut.