Kyrkodag lördag 15 april.

Oasrörelsen inbjudet till en kyrkodag i Torestorp lördagen 15 april.

Tema för dagen är från Apg 4:29-30:

”Hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn”

Dagen innehåller mässa, föredrag, bibelundervisning, tillfälle till förbön och lovsång. Medverkar gör advokat Andreas Stenkar Karlgren, Elisabeth Sandlund från Frimodig Kyrka och ledamot av Kyrkomötet, kh David Olsson, km Magnus Magnusson,
Hans Weichbrodt, Berit Simonsson och Lisa Lerman.

Kyrkodagen är uppdelad i två delar, en del för präster och anställda och en del för övriga intresserade.

PROGRAM

10.00 Mässa för alla i Torestorps kyrka.
11.30 Lunch för alla på Lärjungagården.

13.00 Samling på Lärjungagården för präster och övriga anställda i kyrkan tillsammans med advokat Andreas Stenkar Karlgren. Föredrag och tillfälle till frågor.
13.00 Samling i kyrkan för övriga intresserade tillsammans med Elisabeth Sandlund. Lisa Lerman leder lovsång.

14.30 Kaffepaus på Lärjungagården för alla.

15.30 Samling på Lärjungagården för präster och övriga anställda i kyrkan med Elisabeth Sandlund. Föredrag och tillfälle till frågor.
15.30 Samling i kyrkan för övriga intresserade med Hans Weichbrodt och Berit Simonsson. Lisa Lerman leder lovsång. Bibelföredrag och tillfälle till förbön.
17.00 Kaffe för alla på Lärjungagården

Bakgrund till denna Kyrkodagen:
Kyrkomötet behandlade i november en motion som handlade om att den präst som inte viger samkönade skulle avkragas, dvs bli av med möjligheten att tjäna som präst.
Direkt efter kyrkomötet så inbjöd Oasrörelsen till en viktig dag för präster i Göteborg,
där frågan samtalades om och oron fick ventileras.

Många har önskat en fortsättning på den dagen, och därför inbjuder nu Oasrörelsen till denna Kyrkodag i Torestorp. Frågan är aktuell och brännande inte bara för präster utan också för övriga anställda i kyrkan. Den är viktig också för ”vanligt kyrkfolk”.

Vi behöver med hjälp av Guds Ande och i lydnad för Guds Ord verkligen ingjuta frimodighet till tjänst i Guds rike, därför är rubriken för dagen hämtad ur Apg 4:29-30:
”Hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn”

KOSTNAD

Kostnad för middag och kaffe är 235 kr och det betalas på plats med Swish eller kort. Oas kan även skicka faktura.
Kollekt tas upp för omkostnader för dagen.

ANMÄLAN

Välkommen med din anmälan senast 3 april!
Den skickas via e-post till ingemar.henricsson@oasrorelsen.se. Uppge om du behöver specialkost samt om du är med på samlingarna för präster och anställda eller övriga intresserade.

Torestorp ligger strax söder om Kinna.

Fyll bilen med vänner och kom på denna uppbyggliga och viktiga Kyrkodag!