Youngsters - barnens oas

På Youngsters gör vi ungefär samma saker som de vuxna gör på sina möten, men här sker det på barnens villkor. Vi lovsjunger Jesus, lyssnar till Bibelberättelser, vi ber, sjunger, hoppar och
dansar. Så långt är det ungefär samma som de vuxna. Men.. vi har hoppborgar, lekar och samlingar för alla, fun-place, äventyr, utmaningar och mycket mer!

På Youngsters är inte det viktigaste hur vi gör sakerna. Det viktigaste är vem vi gör dem för. Det är Jesus vi vill lovsjunga, lyssna på och vara med. För det är ju Honom allting kretsar kring, Jesus alltså. Han kommer att vara där - kommer du?
Lennart Henricsson & Hanna Simonsson, Youngsters

Upplägget på förmiddagarna, onsdag-fredag
Barnen checkas in i deras egen mötesbyrå i olika åldersgrupper. 0-4 år, 4-6 år, 7-9 år, 10-12 år och 13-14 år. Tillsammans med sina grupper och ledare går barnen runt till sina olika planerade aktiviteter mellan kl. 10-12.

Eftermiddagar, onsdag-lördag
Minimöte för de yngsta, i rotundan (barnens möteshall) kl. 16.00-16.30.

Upplägget på kvällarna, tisdag-lördag
Kl 19.00 är det barnmöte. Alla barn är välkomna, men är man 5 år eller yngre måste man ha en vuxen med sig. Vi börjar tillsammans med de vuxna i stora hallen.

OBS! Det är viktigt att man checkar in i Youngsters mötesbyrå så fort som möjligt när man kommer, så att man säkert kommer med i en grupp.

Läs om ljudet på Youngsters samlingar här.

 


 

Kommande oasmöten

SommarOas i Varberg
24 juli
Samling för präster och pastorer
27 juli
Storstrand
10 augusti
Borgholm
12 augusti
Hackvad
16 augusti
Roslagskonferensen
18 augusti
Söderköping
25 augusti
Nybro
08 september
ELM- Kristianstad
09 september
Borlänge
14 september
Örebro
15 september
Eskilstuna
22 september
Kinnarp
22 september
Varberg
22 september
Oashelg i Umeå
28 september
Oaskväll i Hedemora
12 oktober
Lerksand
13 oktober
Oasdag i Klädesholmens kyrka
20 oktober
HöstOas
27 oktober
Betaniakyrkan Edsvära
10 november
Präst-, pastors- och diakonkurs
12 november
Präster/pastorer och teologer
04 februari