Webb-TV från Varberg 25-29 Juli

TV-kanalen Lifely sänder varje dag från Oasmötet i Varberg, du kan ovan följa båda förmiddagsmötet och eftermiddagsmötet. Sändningarna görs i samarbete med Förvandlat Arbetsliv och Art Elektronik AB

 
 

Kommande oasmöten

Ekumenisk förnyelsehelg
13 januari
Barnmöte i Skillingaryd
20 januari
Kyrkodag i Lund
04 februari
Oasdag för präster, pastorer och teologer
05 februari
Uppsala
10 februari
Ängelholm
11 februari
Stockholm
25 februari
Stormöte i Varberg
01 mars
Klädesholmen
24 mars
Oas Familjedygn
07 april
SommarOas i Varberg
24 juli
HöstOas
27 oktober