Seminarier

ONSDAG-TORSDAG 15.00-16.30
1. Harald Berglund: Bibelinspirerad bön: Lärjungens morgonbön - ett du- och jag-möte med Bibeln som grund.
2. Håkan och Gunilla Gniste: En hjälp i nöden, väl beprövad! Psalt 46:1
3. Björn Göransson: Huvuddygder: klokhet, uthållighet och måttlighet. (Detta seminarium endast onsdag)
4. Torbjörn Lindahl: Guds kärleks väg- om förlåtelsen i bikten. (Detta seminarium endast torsdag)
5. Johan Candelin: Jorden runt i Guds kyrka. (Detta seminarium endast onsdag)
6. Bengt Pleijel: Himlakoden som öppnar Guds väldiga styrkas kraft – A-BE-SE-GE.  (Detta seminarium endast torsdag)
7. Noa Andersson och Bertil Rickäng: Du talar till mig som om jag vore handikappad. (Detta seminarium endast onsdag)
8. Kerstin Hurtig: Promenadseminarium där vi går tillsammans och ser på vackra vyer i Varberg!
9. Sr Katarina: Människans väg till förvandling – med Katarina av Siena som exempel
10. Markus Leandersson: Om församlingstillväxt genom Alpha- och Beta grupper
11. Mattias Sundqvist: Att förlora ett barn och vad det gör med mig som kristen?
12. Inställt
13. Kitty Andersson: Dans som tillbedjan
14. Maj-Lis Aasa: Möten med Jesus, från utlandskyrkans perspektiv
15. Olavi Blomfjord: CHAZAK AMATS” -Var stark och frimodig…Herren din Gud är med dig, ur Josua 1:9

FREDAG-LÖRDAG 15.00-16.30
16. Missionsbåten Shalom: Hur kan man berätta om sin tro för andra?
17. Urban Ringbäck: Anden, Världen och Varda`n
18. Mikael Fälthammar: Ortodox gudstjänst: både rätt, rak och vacker
19. Sr Inger: Leva i bön. Goda råd från en som är van att misslyckas.
20. Håkan Sunnliden: Motståndsrörelser i kyrkans historia
21. Jonas Bergsten: Nycklar för att studera Bibeln.
22. lBerth Löndahl: Att höra Guds mening om sig - om själavård ur lekmannens och prästens perspektiv
23. Johannes Leckström: Att utmana ateismen – hur svarar jag på invändningar om kristen tro?
24. Anette Jonsson: Förmedla Bibelberättelser med ord, rörelse och drama.
25. Albert Veksler: Revelation of His name. Seminariet hålls på engelska.
26. Håkan Giselsson: Resiliens - förmågan att forma ett hållfast liv i tider av ständiga förändringar och utmaningar. (Detta seminarium endast fredag)
27. Roland Johansson: Jesus - församlingens huvudperson
28. Annelie Enochson: Att våga stå för det man tror på
29. Björn Fyrlund: Pilgrimsvandring till Karmeliterklostret ”Ny Varberg”, Led mig, Herre, steg för steg. (Detta seminarium endast fredag)
30. Jan och Catarina Sturesson: Arbete, familjeliv och kallelse!

 


 

Kommande oasmöten

Israels Vänners Sommarkonferens
28 juni
Storsjöstrand
29 juni
Smålandskonferensen
10 juli
SommarOas i Varberg
24 juli
Samling för präster och pastorer
27 juli
Storstrand
10 augusti
Borgholm
12 augusti
Hackvad
16 augusti
Roslagskonferensen
18 augusti
Söderköping
25 augusti
Nybro
08 september
ELM- Kristianstad
09 september
Borlänge
14 september
Örebro
15 september
Eskilstuna
22 september
Kinnarp
22 september
Varberg
22 september
Oashelg i Umeå
28 september
Lerksand
13 oktober
HöstOas
27 oktober
Betaniakyrkan Edsvära
10 november
Präst-, pastors- och diakonkurs
12 november
Präster/pastorer och teologer
04 februari