Prästsamling 27 juli

Välkomna till en samling för präster, pastorer och teologistudenter

Fredag 14.30-17.30 i Träslövs församlingsgård, Träslövsvägen 187.

Prof. Bengt Holmberg: Bibeltrohet - vad är det?
Bishop Andrew Watson: Hearing from the Bible as Priests and Pastors / När präster och pastorer lyssnar till Bibeln. (Föredraget tolkas)

Fika under em.

Hämta flyer här.