Helandegudstjänst

Välkommen till Helandegudstjänster!

Jesus kallade efterföljare och han gav en mönsterbild: Be för de sjuka, visa omsorg om de lidande, öppna för Guds ingripande i människors liv genom förbön och handpåläggning. Kyrkan har genom hela historien förvaltat denna tjänst. Inför sommarmötet i Värnamo för många år sedan fick några visionen om Helandegudstjänst som en del av Oasrörelsens verksamhet vid konferenser och möten. Oasrörelsen delar Kristi Kyrkas kallelse att be för sjuka.
Vi har i våra Helandegudstjänster vad vi kallar “omsorgsgrupper”. En omsorgsgrupp består av en präst, en läkare och ytterligare en förebedjare och till en sådan grupp kan du komma med ditt böneämne. Dessa grupper är den plats i gudstjänsten där vi får visa omsorg, samtala, be om helande, smörja med olja för den som vill, lägga händer på de sjuka enl. Bibelns anvisningar och tro att Gud kan hela på olika sätt. Vi människor kan inte åstadkomma helande, det är Herrens sak att svara på bönen.
Varmt välkommen till dessa gudstjänster!

Onsdag, torsdag och fredag 15.00 i Pingstkyrkan, Engelbrektsgatan 17.

Ansvariga: läkaren Anna Aronsson och prästen Åke Danielsson

Helandegudstjänsterna har självklart fri entré!

 


 

Kommande oasmöten

SommarOas i Varberg
24 juli
Samling för präster och pastorer
27 juli
Storstrand
10 augusti
Borgholm
12 augusti
Hackvad
16 augusti
Roslagskonferensen
18 augusti
Söderköping
25 augusti
Nybro
08 september
ELM- Kristianstad
09 september
Borlänge
14 september
Örebro
15 september
Eskilstuna
22 september
Kinnarp
22 september
Varberg
22 september
Oashelg i Umeå
28 september
Oaskväll i Hedemora
12 oktober
Lerksand
13 oktober
Oasdag i Klädesholmens kyrka
20 oktober
HöstOas
27 oktober
Betaniakyrkan Edsvära
10 november
Präst-, pastors- och diakonkurs
12 november
Präster/pastorer och teologer
04 februari