Oasmöte i Varberg

Oasmötet är i Sparbankshallen i Varberg 24 - 28 juli 2018.

Tema: "Alla dina ord är Ande och liv"

Torsdag 1 mars kl 19: Stormöte med lovsång, undervisning och information. Plats meddelas senare.

 


 

Kommande oasmöten

Barnmöte i Skillingaryd
20 januari
Kyrkodag i Lund
04 februari
Oasdag för präster, pastorer och teologer
05 februari
Uppsala
10 februari
Ängelholm
11 februari
Stockholm
25 februari
Stormöte i Varberg
01 mars
Förnyelsehelg i Umeå
17 mars
Klädesholmen
24 mars
Oas Familjedygn
07 april
SommarOas i Varberg
24 juli
HöstOas
27 oktober