Seminarium 28

Inger Gustavsson

Läkedom i Kristus - befrielse från bindningar, helande från sår.

Seminariet är ett själavårdsseminarium, som handlar om de sår vi fått under livet, och exempel på hur vi kan vara felaktigt bundna vid t ex människor, platser och uttalanden. Fokus kommer att ligga på "läkedom och befrielse", dvs hur Gud kan hjälpa oss till helande från inre sår och lösa oss från felaktiga band.
Det kommer att bli gott om konkreta exempel, och det blir tillfälle till frågor och samtal.

Inger Gustavsson är diakon, 54 år, bosatt i Helsingborg. Hon är med i Oas-rörelsens styrelse. Hon är också en av inspiratörerna i "Helhet genom Kristus", en ekumenisk förböns- och själavårdsrörelse.