Seminarium 23

Rigmor Holst

Om evangelisation och att våga vittna i vardagen

Seminariet bygger på orden som Jesus gav i missionsbefallningen och handlar om en tro som fungerar i vardagen. Alternativ rubrik skulle kunna vara: Var dag - vardagstro. Hur bygger vi relationer och delar tron med människor som vi lever med i vårt vardagliga liv? Om Johannes 3:16 är sant, vad får det för konsekvenser i våra liv?
Enligt Bibeln är tron personlig men aldrig privat. Rigmor vill i seminariet också uppmuntra åhörarna till ett gott, andligt självförtroende. Det kristna budskapet om frälsning och omvändelse är lika relevant i dag som för 2000 år sedan. Vi måste bara våga berätta om det och lita på Bibelns ord om att tron kommer av förkunnelsen.

Rigmor är uppväxt i Norge men bor i Sverige. Arbetar som evangelist och bibellärare. Drömmer om ett förvandlat land, där alla kristna fungerar som "vardagsevangelister". Jobbar för Kanal 10 och har Norden som arbetsfält.