Resor

”Möt det profetiska (i) Israel”

23-28 mars 2015

Detta är en fortbildningsresa för präster och pastorer som anordnas av Oasrörelsens Prästnätverk i samarbete med King Tours.
Syftet med resan är att få möta det profetiska landet Israel och samtidigt i teori och praktik få fördjupas i den profetiska dimensionen av vår kristna tro.
Gud har på ett särskilt sätt talat i och genom människor och platser i det heliga landet. Han gör det fortfarande och kommer göra det, sannorligt i den yttersta tiden. Vi tar del av undervisning från den profetiska litteraturen, kristna och messianska tolkningstraditioner både bakåt och framåt från vår egen tid. Vi får också undervisning om, och chans att öva oss i, det profetiska lyssnandet och god vägledning kring hur vi kan låta det profetiska ta plats i vår tid och i våra församlingar.

Kursledare:
Hans Weichbrodt, präst och inspiratör i Oasrörelsen
Jan Sköld, präst Orsa
Björn Gusmark, kyrkoherde Romelanda

Läs mer här.