Program

PROGRAM

Måndag 12 november
10.00 Välkomstkaffe.
11.00 Sedd av Gud – se som Gud. Berit Simonsson.
12.30 Lunch.
14.30 The only-ness of the Shepherd (Den unike Herden). Lindsay Urwin. Föredraget tolkas.
15.45 Kaffe.
16.30 Till man och kvinna skapade han dem - en introduktion till kroppens teologi. Sr Sofie.
18.00 Middag.
20.00 Mässa med bibelundervisning,lovsång och förbön. Magnus Magnusson.
Jag är den gode Herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Joh 10:11, Hans Weichbrodt.
Kvällskaffe.

Tisdag 13 november
8.00 Frukost.
9.00 Morgonsång med lovsångsteamet.
9.30 The Shadow of the Shepherd (Herdens skugga). Lindsay Urwin. Föredraget tolkas.
10.45 Kort frukt- och fikapaus i kyrkan.
11.15 Helande i en svensk kontext. Christer Borg.
12.30 Lunch.
> 14.30 Helande i en svensk kontext.forts + förbön. Christer Borg.
> 14.30 Meditationsvandring utomhus.Lena Lagerqvist och Dansteamet leder.
> 14.30 Celebrate Recovery - inte bara porrberoende,men det också!” CR, ett verktyg när vi möter
problemet i församlingarna. Torbjörn & Ann-Cathrine Freij.
15.45 Kaffe.
16.30 Till man och kvinna skapade han dem.forts. från måndagen. Sr Sofie.
18.00 Middag.
20.00 Mässa med bibelundervisning, lovsång och förbön. Lars Nilsson.
När den högste Herden sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. 1 Petr 5:4 Hans Weichbrodt.
Kvällskaffe.

Onsdag 14 november
8.00 Frukost.
9.00 Morgonsång med lovsångsteamet.
9.30-11.00 Living in the joy of the Shepherd.(Att leva i Herdens glädje). Lindsay Urwin. Föredraget tolkas.
Kort frukt- och fikapaus i kyrkan under fm.
11.30 Sändningsmässa. Björn Gusmark m.fl.
13.00 Lunch