Oasrörelsens prästnätverk

Du som är präst, pastor eller teologistudent är välkommen att vara en del av Oasrörelsens prästnätverk

Varför?
Som herdar för Guds hjord är vi ofta utsatta och ensamma. Även om vi förhoppningsvis har stöd från församling och förtroendevalda är det bara andra präster och ledare som förstår hur det är att vara herde. Vi behöver varandra. I en tid när kristen tro är marginaliserad behöver vi uppmuntra varandra att leva i trohet mot våra vigningslöften.

 

Vad?
Oasrörelsens prästnätverk vill stå på fyra ben:

Prästbönegrupper
Vi vill erbjuda möjlighet för dig att, tillsammans med kollegor starta en bönegrupp med hjälp och stöd från Oasrörelsen, där ni kan ge varandra:

  • ömsesidigt stöd genom att ni delar med er av er personliga situation och betjänar varandra med förbön med handpåläggning.
  • inbördes andlig vägledning genom Ordet och Andens gåvor.
  • uppmuntran till andlig friskvård t.ex. genom bibel, bön och bikt.

Prästkurser
Det är Oasrörelsens ambition att regelbundet anordna kurser riktade till präster, pastorer och teologistudenter med innehåll som bygger goda andliga ledare för vår kyrka. Vi tror att dessa kurser samtidigt kan vara viktiga mötesplatser för oss som präster.

Präststudieresor
Då och då vill vi kunna erbjuda intressanta studieresor, där vi möter både platser och människor som vittnar om tron på Jesus Kristus. Oasrörelsen har spännande kontakter med Kristi kyrka på olika ställen i världen. Möten med platser och i synnerhet syskon i andra länder och kulturer ger oss nya perspektiv på vår egen roll som kristna ledare och kristen kyrka.

Prästträffar vid våra stora Oasmöten
De senaste åren har vi ofta inbjudit till någon speciell samling för präster, pastorer och teologistudenter vid våra stora Oasmöten. Ofta har någon biskop eller ledare från ett annat sammanhang fått tala till oss, ibland profetera över oss och välsigna oss. Vi tror det är viktigt att särskilt uppmärksamma prästers och pastorers specifika roll i Kristi församling vid våra Oasmöten.

 

Hur?
Det här är ett nätverk som bygger på möten IRL (in real life). När det gäller prästkurser, prästresor samt prästträffar på våra stora oasmöten kan du finna information om dem fortlöpande genom Oasbladet och Oasrörelsens hemsida.

Det vi vill uppmuntra till är framför allt att starta prästbönegrupper. Det hjälper vi gärna till med. Kontakta någon av de ”Bönegruppsmentorer”se nedan. Det är en präst som funnits med i en oasbönegrupp en längre tid och som kan komma till ditt sammanhang och möta dig och de kollegor du bjuder in, modellera tillsammans med er hur man kan göra i en Oasbönegrupp, hjälpa er att komma igång och sedan hålla kontakt med er för att stödja och uppmuntra er framgent.
Hämta "Lathund för prästbönegruppledare" här.

 

Bönegruppsmentorer
Björn Gusmark, Kh Solberga
0702-99 77 58
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Anders Julander, km Backa
0727-47 73 75
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

Välsignelse!
Vi hoppas att detta ska kunna bli till en hjälp för dig som enskild präst, pastor eller teologistudent, men också en indirekt hjälp för din församling och i förlängningen för Kristi kropp i Sverige.

Med önskan om rik välsignelse över dig!

 

Referensgruppen för Oasrörelsens prästnätverk
Hans Weichbrodt, inspiratör Oasrörelsen
Björn Gusmark,  v ordf Oasrörelsen

Hämta prästnätverkets folder här.

 


 

Kommande oasmöten

Arken, Värnamo
31 december
Equmeniakyrkan, Ljung
11 januari
Laxå
12 januari
St Pauli, Göteborg
17 januari
Osby
19 januari
Rolfstorp
20 januari
Oaskväll i Sollyckans kyrka, Varberg
27 januari
Oasdag på Klädesholmen
02 februari
Kalmar
03 februari
Vasa församlingshem, Göteborg
03 februari
Präster/pastorer och teologer
04 februari
Alingsås
09 februari
Örtagården
09 februari
Södermalmskyrkan, Stockholm
11 februari
Örnsköldsvik
14 februari
Falun
15 februari
Falun
16 februari
Oashelg i Falun
16 februari
Brålanda
22 februari
Västervik
01 mars
Kyrkhult
03 mars
Lovsångsresa
06 mars
Barnledarkonferens
15 mars
Ydre
16 mars
Oaskväll i Sollyckans kyrka, Varberg
17 mars
Tegneby
24 mars
Hållands folkhögskola
25 mars
Oasmötet i Ljungby 2019
28 mars
Oas Familjedygn
06 april
Mölndal
19 april
Kiruna
26 april
Ljungby
23 juli
HöstOas
16 november