Tidigare nummer

[Oasbladet nr 4 / 2017]

[Oasbladet nr 3 / 2017]

[Oasbladet nr 2 / 2017]

[Oasbladet nr 1 / 2017]

[Oasbladet nr 3-4 / 2016]

[Oasbladet nr 2 / 2016]

[Oasbladet nr 1 / 2016]

[Oasbladet nr 4 / 2015]

[Oasbladet nr 3 / 2015]

[Oasbladet nr 2 / 2015]

[Oasbladet nr 1 / 2015]

[Oasbladet nr 4 / 2014]

[Oasbladet nr 3 / 2014]

[Oasbladet nr 2 / 2014]

[Oasbladet nr 1 /2014]

[Oasbladet nr 4 / 2013]
"Nattvarden - andligt livsmedel"
UngdomsOas Israelresa

[Oasbladet nr 3 / 2013]

[Oasbladet nr 2 / 2013]
Ytterligare text till nr 2

[Oasbladet nr 1 / 2013]
[Oasbladet nr 4 / 2012]
[Oasbladet nr 3 / 2012]
[Oasbladet nr 2 / 2012]
[Oasbladet nr 1 / 2012]
[Oasbladet nr 4 / 2011]
[Oasbladet nr 3 / 2011]
[Oasbladet nr 2 / 2011]

[Oasbladet nr 1 / 2011]
[Oasbladet nr 4 / 2010]

[Oasbladet nr 3 / 2010]
[Oasbladet nr 2 / 2010]

[Oasbladet nr 1 / 2010]
[Oasbladet nr 4 / 2009]
[Oasbladet nr 3 / 2009]
[Oasbladet nr 2 / 2009]
[Oasbladet nr 1 / 2009]

 


 

Kommande oasmöten

SommarOas i Varberg
24 juli
Samling för präster och pastorer
27 juli
Storstrand
10 augusti
Borgholm
12 augusti
Hackvad
16 augusti
Roslagskonferensen
18 augusti
Söderköping
25 augusti
Nybro
08 september
ELM- Kristianstad
09 september
Borlänge
14 september
Örebro
15 september
Eskilstuna
22 september
Kinnarp
22 september
Varberg
22 september
Oashelg i Umeå
28 september
Oaskväll i Hedemora
12 oktober
Lerksand
13 oktober
Oasdag i Klädesholmens kyrka
20 oktober
HöstOas
27 oktober
Betaniakyrkan Edsvära
10 november
Präst-, pastors- och diakonkurs
12 november
Präster/pastorer och teologer
04 februari