MusikerOas 10-11 sept 2021

Välkommen till MusikerOas på Helsjöns folkhögskola

"Sjung och spela till Herrens ära"

OBS! Nytt datum: 10-11 sept 2021

Detta dygn riktar sig till alla som på något sätt är involverade i sång och musik i församlingen, både anställda och frivilliga; kantorer, kyrkomusiker, lovsångsledare, lovsångsteam, musiker, instrumentalister, körsångare och du som vill växa i tillbedjan till Herren!

Tillsammans får vi fördjupas kring vad Bibeln säger om lovsång och tillbedjan och utrustas för vidare tjänst i Guds rike! Dygnet kommer präglas av lovsång och tillbedjan inför Herrens ansikte, undervisning, tillfälle till förbön,  seminarier och gemenskap!

Innerligt varmt välkommen!

Läs mer här