Coronavirus

Oasrörelsen följer noga utvecklingen vad gäller riskerna att smitta och smittas av coronavirus, vi lyssnar på de förhållningssätt som myndigheterna föreskriver.

Vi planerar just nu för att Oasmötet i Ljungby 21-25 juli ska bli av, det är fortfarande flera månader till slutet av juli. Men så kan ju endast ske om restriktionerna vad gäller stora folksamlingar hävs och om risken att smitta eller smittas bedöms vara borta.

Vi meddelar här på Oas hemsida när vi har nya besked att ge

Följ gärna våra husmöten med Oas på Facebook så länge!

 
 

Kommande oasmöten

Billdal, Göteborg
29 mars
Lidköping
11 april
LP, Göteborg
14 april
Familjedygn
18 april
Tältkampanjen, Norrköping
19 april
Resa till Israel
20 april
Tältkampanjen, Göteborg
23 april
Oashelg i Falun
25 april
Moholm
02 maj
Töreboda
03 maj
Pjätteryd
24 maj
Kiruna
05 juni
Malmö
14 juni
Liatorp
17 juni
Karlstad
27 juni
Ralingsås
07 juli
Oase, Norge
08 juli
Oasmöte i Ljungby
21 juli
Ljungby: präst, pastor, diakon
24 juli
Klädesholmen
24 oktober