Inspiratör UngdomsOas

Oasrörelsen söker inspiratör 50% för UngdomsOas.

Tjänstebeskrivning UngdomsOas-tjänst

I tjänsten ingår:
  • att vara en ambassadör för Oas-rörelsen. Här innefattas, att som en representant för Oasrörelsen ta initiativ till kontakt, relationsbyggande och nätverkande med andra organisationer, rörelser i Sverige, som på kristen grund vill betjäna ungdomar. Här skall en särskild prioritet läggas på sammanhang i Svenska Kyrkan, samtidigt som samverkande med ekumeniska kontakter även ingår i uppdraget. I denna ”ambassadörsfunktion” ingår även att i möjligaste mån besöka ungdomsläger och grupper för att inspirera, uppmuntra och knyta nya kontakter på ett lokalt plan.
  • att i samråd med UngdomsOas ledningsgrupp stötta dem i planeringen och genomförandet av UngdomsOas årliga verksamhet. Här ingår just nu bl.a. sommarlägret, konfirmandverksamheten samt ledardagar. Den huvudsakliga målgruppen för denna verksamhet (och därmed för den anställde) är ungdomar i åldern 14-19 år. Till detta tillkommer som en andra målgrupp, ledare som på olika nivåer betjänar på läger e.t.c.
  • att hålla god kontakt med Oasrörelsens styrelse och ledarskap inklusive att informera och samråda kring UngdomsOas vision och utveckling.
  • att, i samråd och samarbete med UngdomsOas ledningsgrupp initiera och driva nya projekt och verksamhetsområden som kan främja UngdomsOas vision.

För att komma ifråga för tjänsten skall den sökande vara medlem i Svenska Kyrkan samt ha god förtrogenhet med Svenska Kyrkans lära och liv. Det är en absolut fördel om den sökande har rik erfarenhet av att ha stått i en ledarfunktion/tjänst för ungdomar, inte minst inom Svenskkyrkliga sammanhang, och (gärna) har erfarenhet av att förkunna/undervisa.
Tillsvidareanställning. Tjänst initialt på 50%.
Tillträde enl överenskommelse.

Ansökan senast 30 april.

Ansökan skickas till
Ordf Björn Gusmark

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Briljantvägen 18, 442 60 Kode