Inspiratör UngdomsOas

Oasrörelsen söker inspiratör 50% för UngdomsOas.

Tjänstebeskrivning UngdomsOas-tjänst

I tjänsten ingår:
  • att vara en ambassadör för Oas-rörelsen. Här innefattas, att som en representant för Oasrörelsen ta initiativ till kontakt, relationsbyggande och nätverkande med andra organisationer, rörelser i Sverige, som på kristen grund vill betjäna ungdomar. Här skall en särskild prioritet läggas på sammanhang i Svenska Kyrkan, samtidigt som samverkande med ekumeniska kontakter även ingår i uppdraget. I denna ”ambassadörsfunktion” ingår även att i möjligaste mån besöka ungdomsläger och grupper för att inspirera, uppmuntra och knyta nya kontakter på ett lokalt plan.
  • att i samråd med UngdomsOas ledningsgrupp stötta dem i planeringen och genomförandet av UngdomsOas årliga verksamhet. Här ingår just nu bl.a. sommarlägret, konfirmandverksamheten samt ledardagar. Den huvudsakliga målgruppen för denna verksamhet (och därmed för den anställde) är ungdomar i åldern 14-19 år. Till detta tillkommer som en andra målgrupp, ledare som på olika nivåer betjänar på läger e.t.c.
  • att hålla god kontakt med Oasrörelsens styrelse och ledarskap inklusive att informera och samråda kring UngdomsOas vision och utveckling.
  • att, i samråd och samarbete med UngdomsOas ledningsgrupp initiera och driva nya projekt och verksamhetsområden som kan främja UngdomsOas vision.

För att komma ifråga för tjänsten skall den sökande vara medlem i Svenska Kyrkan samt ha god förtrogenhet med Svenska Kyrkans lära och liv. Det är en absolut fördel om den sökande har rik erfarenhet av att ha stått i en ledarfunktion/tjänst för ungdomar, inte minst inom Svenskkyrkliga sammanhang, och (gärna) har erfarenhet av att förkunna/undervisa.
Tillsvidareanställning. Tjänst initialt på 50%.
Tillträde enl överenskommelse.

Ansökan senast 30 april.

Ansökan skickas till
Ordf Björn Gusmark

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Briljantvägen 18, 442 60 Kode

 
 

Kommande oasmöten

Billdal, Göteborg
29 mars
Lidköping
11 april
LP, Göteborg
14 april
Familjedygn
18 april
Tältkampanjen, Norrköping
19 april
Resa till Israel
20 april
Tältkampanjen, Göteborg
23 april
Oashelg i Falun
25 april
Moholm
02 maj
Töreboda
03 maj
Pjätteryd
24 maj
Kiruna
05 juni
Malmö
14 juni
Liatorp
17 juni
Karlstad
27 juni
Ralingsås
07 juli
Oase, Norge
08 juli
Oasmöte i Ljungby
21 juli
Ljungby: präst, pastor, diakon
24 juli
Klädesholmen
24 oktober