Ekumeniska förnyelsedagar i Malmö

EKUMENISKA FÖRNYELSEDAGAR "Allt tillhör oss"

UNITED har den stora glädjen att tillsammans med OAS-RÖRELSEN inbjuda till EKUMENISKA FÖRNYELSEDAGAR i Malmö fredagen och lördagen den 10-11 februari.

Två dagar med fokus på andlig förnyelse och fördjupning. OAS är en karismatisk och ekumenisk förnyelserörelse inom Svenska Kyrkan. Varje år arrangerar de stora sommarkonferenser som samlar tusentals människor. Deras förmåga att förena förnyelse med fördjupning och förvalta arvet från hela den kristna traditionen är både fräsch och föredömlig.

Temat "Allt tillhör oss" handlar just om att förvalta och förena de andliga gåvor och rörelser som kyrkan äger genom sitt rika arv.

Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten…
Därför skall ingen grunda sin stolthet på människor. Allt tillhör er!
(1 Kor 3:6, 21)

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former… Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. (1 Petr 4:10-11)

PROGRAM

FREDAG 10 FEB
10:00-13:00 EKUMENISK PRÄST & PASTORSSAMLING
Hans Weichbrodt, Magnus Persson och Berit Simonsson

19:00 EKUMENISKT FÖRNYELSEMÖTE
Berit Simonsson

LÖRDAG 11 FEB
10:00-16:00 EKUMENISK FÖRNYELSEDAG
Magnus Tunehag - UNITED
Hans Weichbrodt - OAS
Magnus Persson - UNITED
Berth Löndahl - STRANDKYRKAN, BUNKEFLO
Jonas Nordén - EFS BETANIA, MALMÖ

19:00 EKUMENISKT FÖRNYELSEMÖTE
Hans Weichbrodt

ANMÄLAN
Helgen är GRATIS, men du BEHÖVER visa att du kommer genom att anmäla dig på Facebook. (Det räcker inte att klicka "Intresserad", men klickar du "Kommer" är du anmäld!)

Varmt välkommen!