Bön

Kära vänner

Vi lämnar snart 2011 och julens budskap fyller vårt inre. Den bön som vi särskilt kan lyfta fram är tackbönen!


Vi tackar dig käre Fader för Oasrörelsen, för din helige Ande som leder och ger liv, tröst och hopp.

Vi tackar dig käre Frälsare för din nåd som är ny var dag och vi ber att allt som gjorts under detta år på något sätt får bära frukt i enskildas liv, i församlingar och i vårt land.

Vi tackar dig du helige Ande för att du blåser nytt liv i sammanhang som stelnat och torkat. Hjälp oss att ännu mer förvänta din kraft att förvandla och hela. Du gör väckelsen möjlig och ger oss en rätt oro för landets andliga hälsa så att vi inte fylls av vemod eller bekvämlighet. Detta land behöver på nytt lära känna Herren Jesus.

Vi vill särskilt tacka och be för;
De anställda; Berit, Hans, Lennart, Ingemar, Daniel, Noa och Hannorna.
För styrelse och ledarskap.
För alla stödjare i landet.
Och inte minst för alla frivilliga som gör Oasrörelsen möjlig genom sitt engagemang.

Vi ber för Sveriges riksdag och regering och alla våra politiker på nationell och lokal nivå.
Vi ber för alla biskopar och de som har ansvar för kyrka och församling.
Vi ber för alla våra präster och diakoner och övriga som innehar tjänst i kyrkan.
Vi ber för alla kristna i vårt land, att de blir bevarade och får växa i tron på din uppståndelse.
Vi ber för alla som ännu inte lärt känna dig. Kom med trons gåva!

Vi ber också för oss själva. Hjälp oss att i allt börja med att ta emot vad du vill ge var och en och att alltid tacka för detta. Bevara glädjen och frimodigheten och skydda oss från att känna rädsla.

I Jesu namn. Amen

 
 

Kommande oasmöten

Barnmöte i Skillingaryd
20 januari
Kyrkodag i Lund
04 februari
Oasdag för präster, pastorer och teologer
05 februari
Uppsala
10 februari
Ängelholm
11 februari
Stockholm
25 februari
Stormöte i Varberg
01 mars
Förnyelsehelg i Umeå
17 mars
Klädesholmen
24 mars
Oas Familjedygn
07 april
SommarOas i Varberg
24 juli
HöstOas
27 oktober