Smörja med olja

Varför ges möjligheten att bli smord med olja vid flera av våra Oasmöten?

Vid flera tillfällen i Gamla testamentet blir människor smorda med olja. Ofta handlar det om en kung som blir insatt i sin uppgift. Oljan blev då ett yttre tecken på att kungen blev smord med den helige Ande för att klara av denna uppgift som Gud hade gett. Han blev ”den smorde”, Mashiach (Messias) på hebreiska. Därför är det inte förvånande att de kristna redan från urkyrkans tid har använt olja bl.a. för att smörja den som döps, konfirmeras eller vigs till något av kyrkans ämbete.

En av den karismatiska väckelsens välsignelser har varit att peka på hela gudsfolkets betydelse när Guds rike ska gestaltas och kyrkan nå nya människor med budskapet om Jesus. Vi omtalas till och med som ett konungsligt prästerskap, jfr 1 Petr 2:9. Därför är det väldigt fint att kunna erbjuda platser för kristna att få del av Andens kraft och utrustning genom att bli smord med olja. Kung David behövde Andens kraft för sin uppgift (1 Sam 16:13) och du och jag behöver det för vår uppgift!

När kung David i sin mest älskade psalm, Ps 23:5, säger ”Du smörjer mitt huvud med olja” så får vi ännu en dimension av den bibliska oljan. Den olja som herden smörjer fårets huvud med skyddar fåret mot maskar som annars kryper in i huvudet! Oljan blir här ett tecken på Andens rustning, jfr. Frälsningens hjälm i vapenrustningen, Ef 6:17. Så underbart att få bli smord med Andens olja och ta emot det beskydd för tankar som annars vill dra mig mot mörkret i stället för mot livets ljus.

Smörjelsen med olja handlar också om helande och då går vi till de kända raderna i Jakobs brev, 5:14-15. De sjukas smörjelse är i högsta grad något levande i flera kristna traditioner. Många, många har fått uppleva hur Herren har gripit in och helat, både i yttre och inre mening.
Men det är också mycket intressant att se att det grekiska ordet för ”sjuk” i vår text också betyder svag, bräcklig, vacklande, otillräcklig – och då blir det ju ganska många av oss som är i behov av denna smörjelse.

Jesus visste att vi behövde Andens olja och därför hade redan apostlarna som en av sina uppgifter att smörja de sjuka (Mark 6:13)! Till sist kan vi också komma ihåg hur den barmhärtige samariern häller olja och vin i den slagne mannens sår – en bild av hur Jesus ständigt ger av sig själv rakt in i vår nöd och smärta. Och det kommer Jesus att fortsätta att göra ända till den dag han kommer tillbaka i härlighet!!

Martin Jonsson

 

Utdrag ur Oasbladet nr 3, 2009 - "Teologisk ruta"