Biskop Bertil

Modet att stå ensam. Styrkan att stå emot. Viljan att stå kvar.

Biskop Bertil Biskop Bertil Biskop Bertil

 

 

Biskop Bertil!

En mycket kär vän, en vördad och älskad Biskop, har lämnat oss.

För Oasrörelsen har biskop Bertil varit ett ovärderligt stöd i många år.
Ända från Oasrörelsens början har han bidragit med uppmuntran, förmaning, vishet och kunskap.
Oasrörelsen har haft förmånen att få åtnjuta biskoplig omsorg, med varma och vänskapliga samtal, gemensam glädje, insiktsfulla överväganden och stor och djup bibelkunskap.

Vi tackar Gud för vår biskop Bertil. Saknaden efter vännen och biskopen är stor.

"Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen" Joh 6:40

För Oasrörelsen
Berit Simonsson

 

I senaste numret av Oasbladet kan vi läsa biskop Bertils artikel om att "Vara kvar eller inte?" i Svenska kyrkan.