Biskop Bertil

Modet att stå ensam. Styrkan att stå emot. Viljan att stå kvar.

Biskop Bertil Biskop Bertil Biskop Bertil

 

 

Biskop Bertil!

En mycket kär vän, en vördad och älskad Biskop, har lämnat oss.

För Oasrörelsen har biskop Bertil varit ett ovärderligt stöd i många år.
Ända från Oasrörelsens början har han bidragit med uppmuntran, förmaning, vishet och kunskap.
Oasrörelsen har haft förmånen att få åtnjuta biskoplig omsorg, med varma och vänskapliga samtal, gemensam glädje, insiktsfulla överväganden och stor och djup bibelkunskap.

Vi tackar Gud för vår biskop Bertil. Saknaden efter vännen och biskopen är stor.

"Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen" Joh 6:40

För Oasrörelsen
Berit Simonsson

 

I senaste numret av Oasbladet kan vi läsa biskop Bertils artikel om att "Vara kvar eller inte?" i Svenska kyrkan.

 

 
 

Kommande oasmöten

Barnmöte i Skillingaryd
20 januari
Kyrkodag i Lund
04 februari
Oasdag för präster, pastorer och teologer
05 februari
Uppsala
10 februari
Ängelholm
11 februari
Stockholm
25 februari
Stormöte i Varberg
01 mars
Förnyelsehelg i Umeå
17 mars
Klädesholmen
24 mars
Oas Familjedygn
07 april
SommarOas i Varberg
24 juli
HöstOas
27 oktober