Oasrörelsen uttalar sig om könsneutral äktenskapsordning
Läs här Oasrörelsens uttalande om könsneutral äktenskapsordning.
 
 

Kommande oasmöten

HöstOas 10-11 okt
10 oktober
Klädesholmen
24 oktober
Dyrön
15 november