MusikerOas 5 - 6 mars 2021

Välkommen till MusikerOas på Helsjöns folkhögskola

"Sjung och spela till Herrens ära"

Detta dygn riktar sig till alla som på något sätt är involverade i sång och musik i församlingen, både anställda och frivilliga; kantorer, kyrkomusiker, lovsångsledare, lovsångsteam, musiker, instrumentalister, körsångare och du som vill växa i tillbedjan till Herren!

Tillsammans får vi fördjupas kring vad Bibeln säger om lovsång och tillbedjan och utrustas för vidare tjänst i Guds rike! Dygnet kommer präglas av lovsång och tillbedjan inför Herrens ansikte, undervisning, tillfälle till förbön,  seminarier och gemenskap!

Innerligt varmt välkommen!

Hämta folder här.

Beställ foldrar här.

PROGRAM

Fredag 5 mars

16.00 Mötesbyrån öppnar
17.00 Kvällsmat
18.00 Intro / Lisa Lerman
19.15 Fika
20.00 Mässa med undervisning och förbön / Hans Weichbrodt

Lördag 6 mars

08.00 Frukost
09.00 Morgonsång
09.30 Instrumentvård / Berit Simonsson och Lisa Lerman
10.30 Fikapaus
11.00 ...fortsättning
12.30 Lunch
14.00 Seminarier

  1. Att tillbe Herren med mitt instrument / Stanley Larsson
  2. Att tillbe Herren med hela kroppen / Amanda Vessby
  3. Att tillbe Herren med konst och kreativitet / Anna Hermansson
  4. Att tillbe Herren med nya sånger / Monica Frick
  5. Att tillbe Herren på barns vis / Lennart Henricsson

15.30 Fika
16.00 Sändning - Outro / Hans Weichbrodt och Berit Simonsson
18.00 Slut

PRESENTATION

Berit Simonsson Teol kand, inspiratör i Oasrörelsen
Hans Weichbrodt Präst, inspiratör i Oasrörelsen
Lennart Henricsson Youngsters, inspiratör i Oasrörelsen
Stanley Larsson Gitarrist, fd heltidsmusiker, numera säljare och musiker där lovsången ligger varmt om hjärtat
Amanda Vessby Musiklärare, lovsångsledare, dansare, mamma
Anna Hermansson Diakon, konstnär & lovsångsledare
Monica Frick Lovsångsledare, låtskrivare & lärarutbildare
Lisa Lerman Kantor, inspiratör i Oasrörelsen med inriktning på lovsång & tillbedjan

 

KOSTNAD OCH ANMÄLAN

Kursavgift: 500:- /person

Kost och logi:

  • Enkelrum 1.243:- /person
  • Dubbelrum 1.088:- /person

Oasrörelsen skickar faktura på deltagaravgift, kost och logi.

Anmäl dig senast 29 januari 2021!

Det är begränsat med platser i denna tid, så tänk på att anmäla dig snarast!