Oasmötesöder Stillhetens Oas
Stillhetens Oas

Stillhetens oas

Under Oasmötet erbjuder Stillhetens oas en plats för stillhet och bön, såväl enskilt som tillsammans med andra.

Gemensam bön, i tidebönens form:
07:45 onsdag - lördag.
18:00 tisdag - lördag.
10 min efter varje kvällsmötes slut.

18:30 onsdag - fredag, inbjuds till tyst bön för småbarnsföräldrar och andra som behöver en stunds stillhet.
I övrigt är Stillhetens oas öppen för enskild bön och andakt.

Ansvarig präst är Benjamin Lundqvist, Viby