Prästsamling 26 juli

Välkomna till en samling för präster, pastorer och teologistudenter

En eftermiddag för präster, pastorer och teologistudenter i Mariakyrkan, Dackevägen 16.
Fredag 14:30-17:30 med Kardinal Anders Arborelius, Biskop Andrew Watson och Biskop Fredrik Modéus.

  • Själens dunkla natt,Kardinal Anders Arborelius.
  • Living God’s Call and releasing it in others – Att leva ut kallelsen från Gud, och förlösa den hos andra. Biskop Andrew Watson. Föredraget tolkas.

Ingen anmälan. Kaffe serveras.