Helandegudstjänst

Välkommen till Helandegudstjänster!

Jesus kallade efterföljare och han gav en mönsterbild: Be för de sjuka, visa omsorg om de lidande, öppna för Guds ingripande i människors liv genom förbön och handpåläggning. Kyrkan har genom hela historien förvaltat denna tjänst. Inför sommarmötet i Värnamo för många år sedan fick några visionen om Helandegudstjänst som en del av Oasrörelsens verksamhet vid konferenser och möten. Oasrörelsen delar Kristi Kyrkas kallelse att be för sjuka.
Vi har i våra Helandegudstjänster vad vi kallar “omsorgsgrupper”. En omsorgsgrupp består av en präst, en läkare och ytterligare en förebedjare och till en sådan grupp kan du komma med ditt böneämne. Dessa grupper är den plats i gudstjänsten där vi får visa omsorg, samtala, be om helande, smörja med olja för den som vill, lägga händer på de sjuka enl. Bibelns anvisningar och tro att Gud kan hela på olika sätt. Vi människor kan inte åstadkomma helande, det är Herrens sak att svara på bönen.
Varmt välkommen till dessa gudstjänster!

Onsdag, torsdag och fredag 15.00 i Ljungby kyrka, Kyrkogatan 3.

Ansvariga: läkaren Anna Aronsson och prästen Åke Danielsson

Helandegudstjänsterna har fri entré!