Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Luk 24:25

 

Datum        
Titel                                            

    Lyssna och Ladda ned


Värnamo 2002
Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Luk 24:25 
  

Ladda ned

 

Åter till Lyssna och ladda ned