Någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. 1 Kor 3:11

 

Datum        
Titel                                            

    Lyssna och Ladda ned


Värnamo 2002
Någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. 1 Kor 3:11 
      

Ladda ned

 

Åter till Lyssna och ladda ned