Program

PROGRAM

Måndag 4 november
10.00 Välkomstkaffe.
11.00 Jag vill hellre vakta dörren till min Guds hus... Berit Simonsson.
12.30 Lunch.
14.30 Att stå upp för Israel i svensk och europeisk kontext. Personliga erfarenheter om med- och motvind i arbetet för Mellanösterns enda demokrati. Lars Adaktusson.
15.45 Kaffe.
16.30 Sår som smärtar. Fredrik Brosché.
18.00 Middag.
20.00 Mässa med bibelundervisning, lovsång och förbön. Jacob Stille. Kämpa trons goda kamp! Hans Weichbrodt.
Kvällskaffe.

Tisdag 5 november
8.00 Frukost.
9.00 Morgonsång med lovsångsteamet.
9.30 Covenant and Law - one and the same? Förbund och lag - samma sak? Albert Veksler. Föredraget tolkas.
10.45 Kort frukt- och fikapaus i kyrkan.
11.15 Kasta inte bort din frimodighet! Carl-Gustaf Severin.
12.30 Lunch.
14.30 Names of God - past & future. Namn på Gud - då och nu. Albert Veksler. Föredraget tolkas.
15.45 Kaffe.
16.30 Såsom ock vi förlåta. Fredrik Brosché.
18.00 Middag.
20.00 Mässa med bibelundervisning, lovsång och förbön. Tord Nordblom. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mot det som ligger framför och jagar mot målet! Hans Weichbrodt.
Kvällskaffe.

Onsdag 6 november
8.00 Frukost.
9.00 Morgonsång med lovsångsteamet.
9.30 Hela, helad, helgad - trasmattans teologi. Berth Löndahl.
11.00 Kort frukt- och fikapaus i kyrkan.
11.30 Sändningsmässa. Björn Gusmark m.fl.
13.00 Lunch.