Program, Medverkande

PROGRAM
Incheckning lördag kl 9.00 - 11.00 med kaffe, hoppborg m.m.
Första samlingen kl 11.00.
Avslutas med kyrklunch kl 12.30 på söndagen.

MEDVERKANDE
Alf B Svensson Psykolog, författare, föreläser om familjeliv och relationer.
Sr Inger Klaradals kloster, teologisk rådgivare i Oasrörelsen
Oasrörelsens egna:
Hans Weichbrodt
Berit Simonsson
Lisa Lerman
Hanna Simonsson
Lennart Henricsson
Ingemar Henricsson