Prästdag på Överås 5 febr

Välkomna till en dag för
Präster, pastorer och teologer!

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka

En dag om Kristi Kyrka, med Bo Brander, Erik Johansson och Oasrörelsens inspiratörer på Överås, Danska vägen 20, Göteborg.

DEL 1
10.00 Kaffe står framme
10.30 Bo Brander, Kyrkan som kropp och funktion
12.30 Lunch
14.00 Erik Johansson, Holistisk mission - evangelisation och diakoni med exempel från Etiopien och EFS övriga missionsområden. “Väckelsens
olika ansikten”, om kyrkotillväxt och irrvägar.
15.30 Kaffe
16.15 Hans Weichbrodt och Berit Simonsson, Här är jag, sänd mig!

DEL 2
17.30 Kvällsmat
18.30 Möjlighet till Rådslag: En Kyrka med Jesus i centrum! Mission och evangelisation, teologi och praktik i våra församlingar idag. Bo Brander och Erik Johansson medverkar.

Information:
Del 1: lunch & kaffe x2, 300 kr
Del 2: kvällsmat, 100 kr
Det går bra att vara med en del av dagen eller båda.
Anmälan till:
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Hämta flyer här.