Förbönsbrev
Bönebrev nr 10, 2014

Till alla Oasvänner

Vi behöver ditt stöd!

Oasrörelsen har inga bidrag utan är helt beroende av alla er som via kollekter och gåvor stöder oss. Ibland känns det som om vi har pengar så att vi klarar oss. I dessa lägen har vi kunnat göra nya satsningar.Nu saknar vi pengar till det löpande arbetet och kommande satsningar.
I år har vi haft sommarmöten på tre ställen, vi satsade stort med en vårkonferens på Åh som spelades in av SVT. Gudstjänsterna sänds 19 och 26 oktober och 1 och 2 november. Vi har haft två kurser för präster och pastorer och planerar ytterligare en sådan i februari. I april ordnar vi en kurs för diakoner.  Vi vill ihop med Svenska Bibelsällskapet göra 2015 till ett bibelår. Och som tidigare fortsätter våra inspiratörer att besöka församlingar i hela Sverige.
Vi vädjar nu om en extra gåva till Oasrörelsen. Vi behöver under årets sista månader samla in 300.000 kronor extra för att kunna fortsätta att arbeta som planerat.
Sätt in din gåva på postgiro pg 79 08 90-8 eller swisha pengar till 1234 123 840. Du som vill ge regelbundet via autogiro kan maila till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen .

Varma hälsningar från
Jan Hallquist, Berit Simonsson och Hans Weichbrodt


Så kommer här vår förbönskalender:
Oktober
4            Youngsters Large i Hässleholm
7            Höstkväll i Guntorps missionskyrka (nära Älvängen), Berit Simonsson
11          Berghem, Berit Simonsson
11-12     Ekumenisk förnyelsehelg Edsbyn, Hans Weichbrodt
12          Hindås, Berit Simonsson
15          Himle, Hanna Simonsson, Lennart Henricsson
17-18     Inspirationshelg, Shalom över Israel, Västerås, Hans Weichbrodt
17-18     Gnosjö, Berit Simonsson
17-18     Youngsters light i Sala
19          Livets Ord, Uppsala, Hans Weichbrodt
24-25     Föredrag för OASE Norges styrelse, ledarskap, m.m. Tönsberg, Norge, Hans Weichbrodt
25          Youngsters large i Hässleholm
25          Klädesholmen, Berit Simonsson
25-26     Ekumenisk förnyelsehelg, Smålandsstenar, Hans Weichbrodt
26          Rommelanda, Hanna Simonsson, Lennart Henricsson
31-2/11  Youngsters ”tankar in” på Youth i Uppsala

November
3-13       Ekumenisk Israelesa med församlingar i Uddevalla, Hans Weichbrodt
7-8         Oashelg i Hörby, Hanna Simonsson, Lennart Henricsson
9-10       Kyrklig samling, Berit Simonsson
15          "Kraftsamling", Nässjö Missionskyrka, Hans Weichbrodt
16-19     Kyrkomötet
22-23     Allianskyrkan, Huskvarna, Hans Weichbrodt

December
6-7         Oas Ledarskapshelg


Tack för att ni finns med!!

Ingemar Henricsson
Samordnare i Oasrörelsen
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Du kan få  Bönebrevet via e-post, skicka ett mail till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen .