Anmälan till Oasrörelsens fortbildningskurs

för präster, pastorer och teologistudenter

på Åh stiftsgård 13 - 15 nov 2017

Kursavgiften är 1 200 kr (för teologistudenter 600 kr).

Helpension/person inkl sänglinne och handduk
Välj gärna dubbel- eller flerbäddsrum för att bereda så många som möjligt plats. Vi kan inte utlova att alla får det logi som man önskat.


(måste fyllas i)

Jag önskar dela rum med:
Önskemål vad gäller kost:


Förnamn: (måste fyllas i)
Efternamn: (måste fyllas i)
E-post: (måste fyllas i)
Telefon: Mobil:
Telefon arb:
Gatuadress: (måste fyllas i)
Postadress: (måste fyllas i)
Fakturaadress om annan än ovan:
Gatuadress:
Postadress:

Anteckning:

Oasrörelsen skickar faktura på kursavgift samt kost och logi till uppgiven adress. Avbokningar som sker senare än 30 oktober, där sjukintyg inte kan uppvisas, debiteras med 100%.

Anmäl dig senast 11 oktober. Tänk på att anmäla dig snarast, så att du säkert får plats.