Anmälan till MusikerOas
på Helsjöns folkhögskola 5-6 mars 2021

MusikerOas - Sjung och spela till Herrens ära

Arr: Oasrörelsen i Sverige

Deltagargift: 500 kr inkl moms.

Kost och logi:(måste fyllas i)

Jag önskar dela rum med:
Önskemål vad gäller kost:


Förnamn: (måste fyllas i)
Efternamn: (måste fyllas i)
E-post: (måste fyllas i)
Telefon: Mobil:
Gatuadress: (måste fyllas i)
Postadress: (måste fyllas i)

Fakturaadress om annan än ovan:
Gatuadress:
Postadress:

Anteckning:

Oasrörelsen skickar faktura på deltagargift, kost och logi till uppgiven adress. Fakturan sänds i första hand via e-post.

Anmäl dig senast 29 jan 2021. Det är begränsat antal platser i denna tid, så tänk på att anmäla dig snarast!

Det går också bra att anmäla sig till:

Musikeroas
Lisa Lerman
Erlandsgatan 2
432 57 Varberg


Personuppgifter

Vi lagrar de personuppgifter du anger i upp till en månad efter mötets slut.